Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Tip de BWO

De BWO weet een hoop op het gebied van gevangenissen, TBS klinieken, gedetineerden, ex-gedetineerden, wetsovertreders en noem maar op, maar we weten niet alles.


Ondanks dat willen wij op het gebied van wetsovertredingen en wat ermee samenhangt als eerste weten, dat past ook in onze doelstellingen dat geeft de BWO meer draagvlak.

Ziet u een agent wildplassen, of een politieauto zonder zwaailicht en sirene door rood rijden, of bent u onheus bejegend door uw advocaat, rechter of in de gevangenis, we willen het allemaal weten. Wilt u een foto meesturen dan kunt u dat sturen aan tips@bondvanwetsovertreders.nl.

Heeft u een Tip of mededeling die interessant kan zijn voor de BWO dan kunt u onderstaand formulier invullen en naar ons sturen. Wij bieden de mogelijkheid dit anoniem te doen maar wij hebben graag uw naam en gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen voor de tip die u ons geeft waar de BWO verder mee kan of achteraan moet gaan.


Wij verstrekken, zonder uw toestemming, nooit persoonsinformatie die privacy hanteren wij al jaren. Soms vraagt een verslaggever of wij gedetineerden of ex-gedetineerden kennen voor een interview ook dan geven wij geen nummers van U maar wel het telefoonnummer van de redacteur.


PRIVACY FIRST!