Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Jaarverslagen.


Onderstaand treft u aan de  jaarcijfers. De kascommissie heeft de jaarrekening gefiatteerd.

Financieel jaarverslag 2017 (Balans en winst-en verliesrekening)


Notulen jaarvergadering 2018