Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Gastenboek.

Indien u wenst kunt u hier een bericht plaatsen over van alles en nog wat, de berichten worden door de moderator gelezen. Uw e-mailadres publiceren wij niet, deze is alleen om een feedback te geven als wij niet tot publicatie overgaan.


Gastenboek

31 berichten op 2 pagina's
Bianca Kahlert
31-07-18 00:41:37
Beste leden heel erg bedankt dat jullie je gaan inzettenvoor mijn partner
jullie zijn een top team
Hendrik annoniem wegens druk directie
02-04-18 14:12:24
Beste BWO,

Wij gaan ons klaarmaken voor een hongerstaking omdat de directie niet wil luisteren naar ons.

Wij verzoeken jullie om met de directie te gaan praten, en eventueel actie te voeren.

Aangezien de directie laatst gelogen heeft tegen een aantal TBS'ers hebben wij geen vertouwen in hen en ook niet in het personeel

Groeten,

Hendrik
J van Heughten
28-02-18 16:15:23
Beste BWO,

De inspectie is nog steeds niet afgelopen en wij zijn er klaar mee, WE GAAN ACTIE VOEREN het is daarnaast erg onrustig na de vorige cel inspectie terwijl er op een paar simkaarten gaat.

Onze familieleden zijn ook ogerust hoe het allemaal gaat ze willen de 23ste dan ook graag mee actievoeren.

Wij hebben de nieuwe leden laten tekenen en die zijn op de post, zo staan we sterker naar de directie toe.

Wij houden jullie op de hoogte. Jullie mogen de pers benaderen graag annoniem mail mogen ze hebben als ze vragen hebben. De directie plaatst iedereen over die iets doet dat noemen ze opruuing
PI De Geerhorst gedetineerden commissie
28-02-18 16:01:22
Beste BWO,

De inspectie is nog steeds niet afgelopen en wij zijn er klaar mee, WE GAAN ACTIE VOEREN het is daarnaast erg onrustig na de vorige cel inspectie terwijl er op een paar simkaarten gaat.

Onze familieleden zijn ook ogerust hoe het allemaal gaat ze willen de 23ste dan ook graag mee actievoeren.

Wij houden jullie op de hoogte
Gedetineerden in BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:21:18
Geachte Directie,

Wij richten ons tot u met het volgende probleem.

Mensen binnen de BBI, die een positieve ZBBI indicatie hebben, moeten op dit ogenblik (te) lang wachten tot er plaats is in de de ZBBI units van Amerswiel.
Wellicht is dit zelfs een landelijk probleem.

Gevolg van de daardoor ontstane lange wachtlijst is:

- De doorstroom is gestagneerd voor mensen binnen de BBI Amerswiel en mensen van elders.
- De mensen met een positieve indicatie voor de ZBBI missen de frequentie van de weekenden die aan de status van de ZBBI zijn verbonden.
- Er ontstaat onrust binnen de genoemde groep en daarmee ook het thuisfront.
- Eventuele werkplekken zitten op werkkrachten te wachten zodat zelfs zelfs hier en daar economische schade het gevolg is.

Het is niet onze bedoeling u te adviseren over uw beleid, maar wij voelen ons binnen deze situatie benadeeld en zoeken naar een oplossing.

De volgende verzoeken kunnen daar een bijdrage in leveren:

- Is er een mogelijkheid binnen de ZBBI Amerswiel de plaatsen uit te breiden?
Zodat de doorstroming naar de ZBBI soepeler verloopt en een aantal van de knelpunten vervallen.

- Is er een mogelijkheid om de lang wachtende met ZBBI indicatie, de weekenden te compenseren door de frequentie van de weekenden te verhogen?

Hoogachtend,

Huisjes E t/m K
Bijgaande handtekeningen lijst ter ondersteuning van dit verzoek.
Gedetineerden BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:20:04
Het zou gezien de huidige situatie en dan met name de onaanvaardbare wachtlijst menselijkerwijs en kijkende naar het resocialisatieprogramma (zie o.a.onder citaat Masterplan DJI) niet meer als billijk zijn.

Gedetineerden die over een beschikking van de selectiefuncionaris beschikken voor de ZBBI en verblijven in de BBI tegemoet te komen met als compensatie door bijvoorbeeld; 1. Een weekend extra te geven in de vier weken zodat zo iemand dan om de week op verlof kan.
2. Daarnaast bij het tijdelijk verlaten van de inrichting voor bijvoorbeeld resocialisatie zaken deze tijd niet meer van het verlof af te halen.
3. De reeds ZBBI geselecteerde gedetineerde éénmaal in de week in de gelegenheid te stellen hun boodschappen buiten te kunnen inkopen.

Vanuit de kluisje zouden bewoners over financiële middelen kunnen beschikken.
( hetgeen tevens ook de huidige problematiek van het winkel systeem enigszins zou kunnen opvangen)

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend

De gedetineerden BBI Amerswiel E t/m K


Citaat bron website DJI;

GEWENNING
Onderdeel van het Masterplan DJI was ook het sluiten van de (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen ((Z)BBI’s). Vooruitlopend op hun vrijlating konden gedetineerden buiten de inrichting werken en hadden ze één keer in de vier weken (BBI) of wekelijks (ZBBI) weekendverlof. In de huidige situatie bestaat deze gewenningsfase nog steeds, maar dan vanuit de gesloten inrichting waar gedetineerden op dat moment zitten.
Het kabinet wil in de toekomst gedetineerden belonen voor goed gedrag door hen in een plusprogramma te plaatsen met meer vrijheden en grotere zelfstandigheid. Dit is meer persoonsgericht en kan vanuit elke inrichting plaatsvinden. Doordat er meer verkeer van gedetineerden is met de buitenwereld, is het risico op binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens groter. Het is dan ook belangrijk om terugkerende gedetineerden goed te onderzoeken op smokkelwaar.

Einde citaat.

Bijgaand een handtekeningenlijst voor beide brieven.
Gedetineerden BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:17:34
PI Zuiderbos
Amerswiel
Afdeling BBI
Bijgaand: KST-33844-11
Betref: verzoek tot compensatie gedetineerden BBI van paviljoen E tm K.


Met inachtname van bijgaand kamerstuk kst-33844-11.

Heerhugowaard, 5 februari 2018

Aan de directieleden van PI Heerhugowaard,

De terugkeer in de samenleving en de daarbij behorende vrijheden.
Een gedetineerde kan afhankelijk van de duur van de opgelegde gevangenisstraf een aantal maanden voor zijn einddatum van vele verlofmomenten en resocialisatietrajecten genieten.
De resocialisatie is een belangrijk onderdeel van de gevangenisstraf die een gedetineerde moet uitzitten.

Men wordt in deze periode klaargestoomd voor een terugkeer in de samenleving. Hoe mooi deze periode ook klinkt, ook tijdens deze periode kan je tegen vele problemen aanlopen. Je kunt uit een resocialisatietraject worden geplaatst of vertraging oplopen in jouw resocialisatie met als gevolg dat je veel verlofmomenten en andere vrijheden zal mislopen.

Men verwacht dan ook van jou dat jij je gedraag volgens de regels en je houd aan gemaakte afspraken en gemotiveerd werkt aan een terugkeer in de samenleving. Anders volgen er sancties afhankelijk van de geconstateerde overtreding c.q. gedraging.

Het zou immers zonde zijn als je deze vrijheden misloopt en die tijd niet kan doorbrengen met familie en vrienden. Bovendien kunt je dan geen belangrijke zaken (bijvoorbeeld huisvesting,werk en inkomen) regelen voordat u de einddatum van uw gevangenisstraf bereikt.

Maar het feit dat je wegens voortdurend capaciteit gebrek in de ZBBI maanden moet wachten op een vrijkomende plaats in een ZBBI, terwijl je wel al een selectie beschikking daarvoor heeft mogen ontvangen van de selectiefuncionaris. Is onverteerbaar helemaal omdat je dan simpelweg onder het BBI regiem blijft.
Dat wil zeggen éénmaal in de 4 weken verlof. Bij het eventueel tijdelijk verlaten van de inrichting voor bijvoorbeeld zaken als huisvesting, arbeid en inkomen word deze tijd (tijdelijk verlaten van de inrichting ) ook nog eens van je verlof afgehaald.
Bernhard Baarn
18-09-17 16:43:24
Hallo, ik ben zelf (per ongelijk) wetsovertreder en idd., soms meen ik dat het een morele plicht is om de wet te overtreden. Dit heeft mij mijn zaak, gezin en vrienden gekost. Ik werd gevangen genomen! Ik kreeg nieuwe vrienden, die niet okey waren, ik moest naar de psychiater en ben voor gek verklaard... ik werd bozer en nog bozer. En de psychiater werdt nóg duidelijker, in mijn nadeel. Rationele verdediging heeft niet mogen baten. Ik was boos. Erg boos. Ik begreep er niks van. Toen kwam ik jullie tegen. Nu lees ik bij POW dat "wij" Anti-Fada light zijn. Ik maak mij ook zorgen over islamisering. Ik was links, ik ben niet rechts maar wel bezorgd. Dit maakt mij toch niet exreem rechts? Beide kanten gaan véél te ver.
Olaf Biessen
02-08-17 13:41:14
waarom worden de wtesovertreders mbt cookiemuur(pagina opend niet indien je geen akkoord geeft voor cookies)
niet bestrafd?
ABNAMRO?
kan niet internet bankieren indien ik niet de cookies accepteer,(Niet accepteren wordt niet als optie aangeduid.)
online.nl
kan geen webmail openen om dezelfde reden.
Het is strafbaar (wet 2015)
of geld dat niet voor groote bedrijven?
Johan suntjens
31-05-17 14:36:16
ik las het bericht op Omroep West maar ineens was die verdwenen gaan de acties niet door of zo?

Hoor graag van jullie.

Gr Johan
Opmerking:
Hallo Johan,

Ik heb even met persvoorlichting gebeld en Omroep West staat op onze zwarte lijst omdat ze het artikel zonder hoor en wederhoor hebben verwijderd omdat de BWO uit één persoon zou bestaan hoe kan dit nou met 3 kantoren.

Wij werken niet met media die klakkeloos dingen van anderen aannemen zoals Omroep West. Toch bedankt voor de oplettendheid.

Afz. Webmaster
Laura versteeg
31-05-17 12:21:09
Bedankt dat jullie de gedetineerden in Zoetermeer serieus nemen, wij moeten met de overplaatsingh 8,00 meer uitgevan aan OV en moeten een half uur langer reizen. Dagelijks zijn er bezoekuren dus er zijn veel meer familieleden en vrienden van gedetineerden die dat moeten

succes met de actie

Laura Versteeg
M Meijer
28-05-17 18:15:49
Hi! Goed dat jullie er zijn. voor elke afdeling van de maatschappij hoort er een bond van belangenbehartigers te zijn, :)
Ook goed dat jullie de zaak rondom het huisarrest van asielzoekers aankaarten. Aan de ene kant begrijp ik de motivatie van de burgemeester wel, maar ben het ermee eens dat het via de rechter had moeten gaan. Want als burgemeesters dit soort dingen zelf gaan beslissen, ligt willekeur op de loer.

Verder heb ik een vraagje als partner van een gedetineerde:
Mochten jullie inderdaad zetels in de gemeenteraad krijgen, kunnen jullie dan ook iets doen voor de partners/ familie/ vrienden van gedetineerden? Veel omstanders voelen zich mede gestraft. Onder meer doordat bezoektijden soms alleen overdag doordeweeks zijn, omdat de gedetineerde alleen 's avonds kan bellen, omdat je geen belverzoek kunt neerleggen, omdat je zo weinig zelf kunt regelen (zoals compensatiebezoek, wat de gedetineerde moet aanvragen), omdat je niet echt actief geholpen wordt met informatie op het moment dat je geliefde opgepakt wordt (sterker nog: ze laten je gewoon dagenlang zwemmen in onwetendheid!), en ook omdat bij veel gevangenissen de voorzieningen voor bezoek ronduit armoedig zijn.
V V Zijl
04-05-17 15:05:41
Alle eerst wil ik laten weten hoe blij ik ben dat er een onderzoek is gestart tegen de van der Hoevenkliniek
De kliniek probeert de kritiek tegen hun weg te kunnen vegen maar het is wel degelijk waar dat daar mensen zomaar in de separeer worden gezet terwijl er geen calamiteiten of een gevaar heeft plaats gevonden ik heb dat zelf mee gemaakt en het is ook nog toegegeven tijdens een telefoon gesprek die ik op dat moment had ik heb dat zelf opgenomen en bewaard het gaat daar binnen de kliniek niet op de mensen te helpen maar om het geld wat ze ontvangen en zijn houden ervan om mensen te trikkeren zomaar ze dan over kunnen gaan op de dwang medicatie elke gesprek heb ik opgenomen via een call record dus er is wel degelijk bewijs als het personeel toegeeft tijds een gesprek dat er gerepareerd is omdat ze niet wisten hoe de persoon zou reageren en vervolgens dan ook nog enkele dagen in de separeer laten terwijl er totaal geen tegenwerking of gevaar aan de orde is geweest
Aldus is dat de werkwijzen binnen de van der Hoevenkliniek
Guus Cruts
12-04-17 11:34:46
Hartelijk dank voor jullie mooie compliment voor het Leger des Heils van 24-01-2017, en wat zeggen jullie dat mooi dat er bij het Leger des Heils "de mentaliteit van menselijkheid" is. Nu ben ik al een poosje bezig om op een rijtje te krijgen waar 'menselijkheid' in de hulpverlening allemaal op neerkomt. Dus heel graag hoor ik van jullie hier meer over. Wat verstaan jullie hier allemaal onder? In afwachting van jullie reactie en met vriendelijke groeten, Guus Cruts
Dhjana Samshuijzen
22-02-17 02:58:13
Nou, na alle xenofobe reacties over de volkomen terechte zaak tegen de burgemeester van Weert, lijkt het mij een passend moment voor een compliment. Goed dat jullie tegen het onzinnige verbod in Weert zijn ingegaan en dank daarvoor! Succes!
Opmerking:
Dank u wel
janny v.d Heuvel
15-01-17 09:49:52
Schamen jullie je niet om voor die raddraaiers in Weert geld proberen te vangen om dat ze niet hebben kunnen feesten. Wat gaan jullie dan regelen voor de mensen die lastig gevallen worden door die zelfde raddraaiers.
Opmerking:
Mevrouw v.d. Heuvel er zijn voldoende regelingen voor slachtoffers en dat juichen wij toe. Als iemand een straf krijgt wegens een strafbaar feit dan is het daarmee afgedaan. Daarnaast kan niemand ook geen burgemeester straffen voor iets wat iemand niet gedaan heeft. De burgemeester heeft voldoende mogelijkheden mensen extra in de gaten te houden als er vermoedens zijn, maar vermoeden is onvoldoende voor straf.
roel jeurissen
13-01-17 22:19:20
Jammer dat jullie met deze pagina mogen bestaan!
Wat bij ons in Weert gebeurd is is volkomen terecht.
Jullie hebben geen idee van de overlast.

Roel
Opmerking:
Overlast moet je op een andere manier oplossen de burgemeester heeft de wet overtreden.
Paul van Velsen
12-01-17 18:39:06
U ziet er op toe dat gevangenen en wetsovertreders worden behandeld volgens verdragen en nationale wet- en regelgeving.
Het zou mooi zijn als u er ook op toeziet dat de burger wordt behandeld volgens verdragen en nationale wet- en regelgeving zodat zij veilig over straat kunnen en niet door aso-raddraaiers worden lastiggevallen zoals in Weert. Nu verliest u het gevoel voor verhoudingen uit het oog
Opmerking:
Wij hebben in Nederland de wet als iemand de wet niet naleeft w.o. de burgemeester maar ook asielzoekers moeten worden vervolgd. Wij kijken alleen of de wet en regelgeving wordt nageleefd.
Karel Smit
10-01-17 12:48:29
Was mijn berichtje van gisteren te hard?
Het is niet gepubliceerd .
Maar wetende dat het door jullie gelezen is, geeft mij dus al voldoening.
Sterkte met de rechtzaak.
Misselijk.
Opmerking:
Wij hebben alleen dit bericht binnen gekregen op de server is geen ander bericht van u gevonden. Stuurt u hem nog een keer
arjan van de Vondervoort
10-01-17 11:51:53
Te gek voor woorden waar jullie mee bezig zijn met de aanklacht tegen de burgemeester van Weert... Alles beredeneren vanuit het wetboek en het gebruik van iedere vorm van logisch verstand TOTAAL uitschakelen. Dankzij dit soort nodeloze instituten, gaat Nederland naar de klote... Jullie voeden met dit soort acties politici die zodadelijk met weinig verstand de zaak willen schoonvegen. Zit er dan helemaal niemand bij jullie die wel eerst nadenkt voordat hij actie onderneemt.
Opmerking:
Wij hebben democratisch gekozen voor de wet en regelgeving je moet je er dan ook aan houden, dat geldt voor asielzoekers maar ook voor de burgemeester
Tonen: 5  10   20