Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Gastenboek.

Indien u wenst kunt u hier een bericht plaatsen over van alles en nog wat, de berichten worden door de moderator gelezen. Uw e-mailadres publiceren wij niet, deze is alleen om een feedback te geven als wij niet tot publicatie overgaan.


Gastenboek

31 berichten op 4 pagina's
Bianca Kahlert
31-07-18 00:41:37
Beste leden heel erg bedankt dat jullie je gaan inzettenvoor mijn partner
jullie zijn een top team
Hendrik annoniem wegens druk directie
02-04-18 14:12:24
Beste BWO,

Wij gaan ons klaarmaken voor een hongerstaking omdat de directie niet wil luisteren naar ons.

Wij verzoeken jullie om met de directie te gaan praten, en eventueel actie te voeren.

Aangezien de directie laatst gelogen heeft tegen een aantal TBS'ers hebben wij geen vertouwen in hen en ook niet in het personeel

Groeten,

Hendrik
J van Heughten
28-02-18 16:15:23
Beste BWO,

De inspectie is nog steeds niet afgelopen en wij zijn er klaar mee, WE GAAN ACTIE VOEREN het is daarnaast erg onrustig na de vorige cel inspectie terwijl er op een paar simkaarten gaat.

Onze familieleden zijn ook ogerust hoe het allemaal gaat ze willen de 23ste dan ook graag mee actievoeren.

Wij hebben de nieuwe leden laten tekenen en die zijn op de post, zo staan we sterker naar de directie toe.

Wij houden jullie op de hoogte. Jullie mogen de pers benaderen graag annoniem mail mogen ze hebben als ze vragen hebben. De directie plaatst iedereen over die iets doet dat noemen ze opruuing
PI De Geerhorst gedetineerden commissie
28-02-18 16:01:22
Beste BWO,

De inspectie is nog steeds niet afgelopen en wij zijn er klaar mee, WE GAAN ACTIE VOEREN het is daarnaast erg onrustig na de vorige cel inspectie terwijl er op een paar simkaarten gaat.

Onze familieleden zijn ook ogerust hoe het allemaal gaat ze willen de 23ste dan ook graag mee actievoeren.

Wij houden jullie op de hoogte
Gedetineerden in BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:21:18
Geachte Directie,

Wij richten ons tot u met het volgende probleem.

Mensen binnen de BBI, die een positieve ZBBI indicatie hebben, moeten op dit ogenblik (te) lang wachten tot er plaats is in de de ZBBI units van Amerswiel.
Wellicht is dit zelfs een landelijk probleem.

Gevolg van de daardoor ontstane lange wachtlijst is:

- De doorstroom is gestagneerd voor mensen binnen de BBI Amerswiel en mensen van elders.
- De mensen met een positieve indicatie voor de ZBBI missen de frequentie van de weekenden die aan de status van de ZBBI zijn verbonden.
- Er ontstaat onrust binnen de genoemde groep en daarmee ook het thuisfront.
- Eventuele werkplekken zitten op werkkrachten te wachten zodat zelfs zelfs hier en daar economische schade het gevolg is.

Het is niet onze bedoeling u te adviseren over uw beleid, maar wij voelen ons binnen deze situatie benadeeld en zoeken naar een oplossing.

De volgende verzoeken kunnen daar een bijdrage in leveren:

- Is er een mogelijkheid binnen de ZBBI Amerswiel de plaatsen uit te breiden?
Zodat de doorstroming naar de ZBBI soepeler verloopt en een aantal van de knelpunten vervallen.

- Is er een mogelijkheid om de lang wachtende met ZBBI indicatie, de weekenden te compenseren door de frequentie van de weekenden te verhogen?

Hoogachtend,

Huisjes E t/m K
Bijgaande handtekeningen lijst ter ondersteuning van dit verzoek.
Gedetineerden BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:20:04
Het zou gezien de huidige situatie en dan met name de onaanvaardbare wachtlijst menselijkerwijs en kijkende naar het resocialisatieprogramma (zie o.a.onder citaat Masterplan DJI) niet meer als billijk zijn.

Gedetineerden die over een beschikking van de selectiefuncionaris beschikken voor de ZBBI en verblijven in de BBI tegemoet te komen met als compensatie door bijvoorbeeld; 1. Een weekend extra te geven in de vier weken zodat zo iemand dan om de week op verlof kan.
2. Daarnaast bij het tijdelijk verlaten van de inrichting voor bijvoorbeeld resocialisatie zaken deze tijd niet meer van het verlof af te halen.
3. De reeds ZBBI geselecteerde gedetineerde éénmaal in de week in de gelegenheid te stellen hun boodschappen buiten te kunnen inkopen.

Vanuit de kluisje zouden bewoners over financiële middelen kunnen beschikken.
( hetgeen tevens ook de huidige problematiek van het winkel systeem enigszins zou kunnen opvangen)

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend

De gedetineerden BBI Amerswiel E t/m K


Citaat bron website DJI;

GEWENNING
Onderdeel van het Masterplan DJI was ook het sluiten van de (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen ((Z)BBI’s). Vooruitlopend op hun vrijlating konden gedetineerden buiten de inrichting werken en hadden ze één keer in de vier weken (BBI) of wekelijks (ZBBI) weekendverlof. In de huidige situatie bestaat deze gewenningsfase nog steeds, maar dan vanuit de gesloten inrichting waar gedetineerden op dat moment zitten.
Het kabinet wil in de toekomst gedetineerden belonen voor goed gedrag door hen in een plusprogramma te plaatsen met meer vrijheden en grotere zelfstandigheid. Dit is meer persoonsgericht en kan vanuit elke inrichting plaatsvinden. Doordat er meer verkeer van gedetineerden is met de buitenwereld, is het risico op binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens groter. Het is dan ook belangrijk om terugkerende gedetineerden goed te onderzoeken op smokkelwaar.

Einde citaat.

Bijgaand een handtekeningenlijst voor beide brieven.
Gedetineerden BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:17:34
PI Zuiderbos
Amerswiel
Afdeling BBI
Bijgaand: KST-33844-11
Betref: verzoek tot compensatie gedetineerden BBI van paviljoen E tm K.


Met inachtname van bijgaand kamerstuk kst-33844-11.

Heerhugowaard, 5 februari 2018

Aan de directieleden van PI Heerhugowaard,

De terugkeer in de samenleving en de daarbij behorende vrijheden.
Een gedetineerde kan afhankelijk van de duur van de opgelegde gevangenisstraf een aantal maanden voor zijn einddatum van vele verlofmomenten en resocialisatietrajecten genieten.
De resocialisatie is een belangrijk onderdeel van de gevangenisstraf die een gedetineerde moet uitzitten.

Men wordt in deze periode klaargestoomd voor een terugkeer in de samenleving. Hoe mooi deze periode ook klinkt, ook tijdens deze periode kan je tegen vele problemen aanlopen. Je kunt uit een resocialisatietraject worden geplaatst of vertraging oplopen in jouw resocialisatie met als gevolg dat je veel verlofmomenten en andere vrijheden zal mislopen.

Men verwacht dan ook van jou dat jij je gedraag volgens de regels en je houd aan gemaakte afspraken en gemotiveerd werkt aan een terugkeer in de samenleving. Anders volgen er sancties afhankelijk van de geconstateerde overtreding c.q. gedraging.

Het zou immers zonde zijn als je deze vrijheden misloopt en die tijd niet kan doorbrengen met familie en vrienden. Bovendien kunt je dan geen belangrijke zaken (bijvoorbeeld huisvesting,werk en inkomen) regelen voordat u de einddatum van uw gevangenisstraf bereikt.

Maar het feit dat je wegens voortdurend capaciteit gebrek in de ZBBI maanden moet wachten op een vrijkomende plaats in een ZBBI, terwijl je wel al een selectie beschikking daarvoor heeft mogen ontvangen van de selectiefuncionaris. Is onverteerbaar helemaal omdat je dan simpelweg onder het BBI regiem blijft.
Dat wil zeggen éénmaal in de 4 weken verlof. Bij het eventueel tijdelijk verlaten van de inrichting voor bijvoorbeeld zaken als huisvesting, arbeid en inkomen word deze tijd (tijdelijk verlaten van de inrichting ) ook nog eens van je verlof afgehaald.
Bernhard Baarn
18-09-17 16:43:24
Hallo, ik ben zelf (per ongelijk) wetsovertreder en idd., soms meen ik dat het een morele plicht is om de wet te overtreden. Dit heeft mij mijn zaak, gezin en vrienden gekost. Ik werd gevangen genomen! Ik kreeg nieuwe vrienden, die niet okey waren, ik moest naar de psychiater en ben voor gek verklaard... ik werd bozer en nog bozer. En de psychiater werdt nóg duidelijker, in mijn nadeel. Rationele verdediging heeft niet mogen baten. Ik was boos. Erg boos. Ik begreep er niks van. Toen kwam ik jullie tegen. Nu lees ik bij POW dat "wij" Anti-Fada light zijn. Ik maak mij ook zorgen over islamisering. Ik was links, ik ben niet rechts maar wel bezorgd. Dit maakt mij toch niet exreem rechts? Beide kanten gaan véél te ver.
Olaf Biessen
02-08-17 13:41:14
waarom worden de wtesovertreders mbt cookiemuur(pagina opend niet indien je geen akkoord geeft voor cookies)
niet bestrafd?
ABNAMRO?
kan niet internet bankieren indien ik niet de cookies accepteer,(Niet accepteren wordt niet als optie aangeduid.)
online.nl
kan geen webmail openen om dezelfde reden.
Het is strafbaar (wet 2015)
of geld dat niet voor groote bedrijven?
Johan suntjens
31-05-17 14:36:16
ik las het bericht op Omroep West maar ineens was die verdwenen gaan de acties niet door of zo?

Hoor graag van jullie.

Gr Johan
Opmerking:
Hallo Johan,

Ik heb even met persvoorlichting gebeld en Omroep West staat op onze zwarte lijst omdat ze het artikel zonder hoor en wederhoor hebben verwijderd omdat de BWO uit één persoon zou bestaan hoe kan dit nou met 3 kantoren.

Wij werken niet met media die klakkeloos dingen van anderen aannemen zoals Omroep West. Toch bedankt voor de oplettendheid.

Afz. Webmaster
Tonen: 5  10   20