Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Jaren 2017/2018/2019.


Het beleidsplan voor de jaren 2017/2018/ 2019 is goedgekeurd door de extra ledenvergadering die wij hebben gemaakt en voorgelegd aan de ledenvergadering.Burgemeesters gaan we juridisch te lijf immers zij willen het hard spelen, de BWO doet mee.

Enkele burgemeesters hebben in de media aangegeven "vermeende criminelen" hard aan te pakken en de grenzen van de wet op te zoeken.

De BWO slaat keihard (juridisch) terug. Als de burgemeester over de schreef gaat krijgt hij een aangifte aan hun broek. Inmiddels lopen al 5 aangiften. Goed bezig.

Geen burgemeester komt om de BWO heen, we hebben voldoende de macht dit beleid de kop in te drukken..

Met de burgemeesters is het dus begin 2017 oorlog!TBS klinieken

We gaan kennismaken met alle TBS klinieken, veel van onze leden verblijven in TBS klinieken en het is een achter geschoven kindje. Het gaat niet goed binnen de TBS klinieken horen wij van personeel., patiënten en advocaten die daar cliënten hebben.

We beginnen met een kennismakingsronde en proberen tot een dialoog te komen. De TBS klinieken houden alle toestanden binnen de muren er komt vrijwel niks naar buiten. De BWO wil graag openheid creëren.


Jeugdinrichtingen

Ook in de jeugdinrichtingen gaat nog veel mis, contrabande worden naar binnengebracht en soms heeft de jeugd de leiding in plaats van het personeel. Hier moet, in het belang van de gedetineerden , een einde aankomen.

Oud staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, heeft een voorzetje gegeven maar sinds zijn aftreden is het weer een puinhoop,

We gaan hetzelfde als met de TBS klinieken kennismaken en klachten aan de directie voorleggen zodat er een systeem komt waar iedereen tevreden over is.


Bejaardeafdelingen

De BWO wil in 2018 dat bejaarden vanaf 60 jaar in een aparte gevangenis of afdeling worden geplaatst. Vaak kunnen zij onder de jongeren niet mee en zijn bevorderd tot "pispaal". De BWO wil dat de bejaarden afzonderlijk tot de zwaardere gedetineerden worden afgezonderd.

Daarnaast moet de zorg beter, nu komt de arts vaker met een pilletje terwijl er sprake is van een hartritmestoornis zoals we zagen in de Geerhorst te Sittard.

Een afdeling in een aparte vleugel zal een prima alternatief zijn.

In de gevangenissen zitten ongeveer 50 bejaarden.