Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Activiteiten

 

 De BWO heeft verschillende activiteiten:


  • Advocatenteam; deze advcaten zijn gespecialiseerd in het penitentiair recht (gevangenisrecht) wij schakelen ze in als er geprocedeerd moet worden bij de rechtbank. In eerste instantie tracht de BWO tot een oplossing te komen. Bij het advocatenteam zijn 12 advocaten aangesloten.
  • Bezoekersgroep; Deze vrijwilligers bezoeken éénmaal per week gedetineerden in de gevangenissen die nauwelijks of geen bezoek krijgen.
  • Voorlichting; De BWO geeft op scholen, universiteiten verenigingen voorlichting op het gebied van detentie en het overtreden van de wet en alles wat daarmee samenhangt, zo gaf de BWO in 2012 aan een groep van 13 rechters hoe de gang van zaken in de gevangenis is en over resocialisatie. De BWO heeft 6 voorlichters met een detentieverleden.