Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Welkom op onze website

Welkom op de website van de Bond van Wetsovertreders (BWO). De BWO is opgericht in 1972 en hebben verschillende besturen gehad. Enkele bestuurders zijn tussentijds afgetreden en er kwamen er weer nieuwe. Momenteel is het bestuur weer compleet en is het tijd een nieuwe weg in te slaan. We hebben een nieuw logo laten ontwerpen met 2 handen om niet de indruk te wekken dat de BWO alleen een actiegroep is maar ook hulp geeft waar nodig. Samen op weg naar een betere toekomst. 

 

BWO dient klacht in bij Raad voor de Journalistiek tegen redacteur en hoofdredacteur Tubantia ( onder bericht de stukken).

 

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft een klacht ingediend tegen redacteur Gerben Kuitert (Redacteur) en Martha Riemsma (hoofdredacteur) van Twentsche Courant Tubantia over een deels gelogen tekst in een artikel met als doel de BWO zwart te maken. Daarnaast is het artikel suggestief.De BWO heeft als beleid, en het komt niet vaak voor, redacteuren en hoofdredacteuren voor de Raad voor de Journalistiek te slepen en op de zwarte lijst te plaatsen die onzinverhalen schrijven en liegen in artikelen. Het Brabants Dagblad heeft al een keer flink om zijn oren gehad en nu is Tubantia aan de beurt.klik hier voor de stukken onder het bericht

 

Bond van Wetsovertreders wil voor gedetineerden en ex-gedetineerden een tweede kans in de politiek misschien?


De Bond van Wetsovertreders willen (ex-) gedetineerden een tweede kans bieden in de politiek. De BWO is van mening dat ze dat prima kunnen. Wil je landelijk (tweede kamerverkiezingen) meedoen meld je dan aan en lees het artikel klik hier

OPROEP!!

De Bond van Wetsovertreders (BWO) zal op 23 maart van 08.00-09.00 en van 15.00-16.00 de gevangenis De Geerhorst te Sittard doormiddel van een menselijke keten blokkeren zodat personeel er niet in kan en eruit na hun dienst.

Wij houden de actie vanwege het feit dat 2 gedetineerden ten onrechte zijn overgeplaatst, volgens de directie ivm opruiing en gedetineerden meerdere dagen geen arbeid kregen en activiteiten vanwege een onaangekondigde cel inspectie door heel de gevangenis. Kijk op de perspagina voor het draaiboek "De Geerhorst" en doe mee met de menselijke keten. Voor deelname kun je je aanmelden door hier te klikken


 Bond van Wetsovertreders stuurt inschrijfformulier voor tweede kamerverkiezingen aan kiesraad.

 


De kandidaat-raadsleden zijn ex-gedetineerden en de fractievoorzitters leden die niet binnen 20 jaar een delict hebben gepleegd.

De BWO heeft van de kiesraad al het inschrijfformulier voor de eerst aankomende landelijke verkiezingen (zie bijlage op de perspagina van de website) ter voorkoming dat zij weer te laat zal zijn, wat  bij de gemeenteraadsverkiezingen het geval was.

 

BWO welbsite heeft vanaf 2017 800 unieke pageviews per dag.

Veel mensen vinden de website van de BWO interessant. In de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 kreeg de BWO 814 pageviews per dag. De meeste kwamen via Google en de rest via via en rechtstreeks. De website nodigde mensen uit om lid te worden van de BWO.


Balans en winst -en verliesrekening Bond van Wetsovertreders online.


De balans en winst- en verliesrekening 2017 van de BWO staat online klik hier voor een kijkje.

BWO kreeg in 2017 gemiddeld 10 dossiers per dag.


De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft in 2017 gemiddeld 10 dossiers per dag behandeld.
De  inhoud van de dossiers waren divers van strafrecht tot aan huurrecht. Leden stelde veel vragen over de fases van de detentie en wat allemaal mogelijk is, maar ook trad de BWO op als een gedetineerde uit huis werd gezet.

Buiten de gedetineerden kreeg de BWO veel vragen over het verkeersrecht waar we prima konden adviseren dan wel procederen.


Boevenbelangen; BWO in de schijnwerpers in Bernie


De Bond van Wetsovertreders stond in de schijnwerpers van het 2 maandelijks blad Bernie. De journalisten schreven precies en het belangrijkste eerlijk wat de Bond van Wetsovertreders is en geen oneerlijkheden/ fabels schrijven maar doormiddel van onderzoek. klik hier voor het artikel.

Arrestant politiecel heeft hartfalen en krijgt i.p.v hart medicijn een paracetamol.

Een Amsterdamse arrestant in een  politiecel klaagde over steken in zijn hart met uitstraling naar linkerarm en kreeg in plaats van een medicijn onder zijn tong een paracetamol vannacht.  

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft een klacht ingediend. De arrestant was bekend met hartfalen en er had een ambulance gebeld moeten worden.

Het komt vaker voor dat arrestantenbewaarders het verschil tussen een pijntje en hartfalen niet opmerkingen, in 2016 was dat 5 keer gebeurd. klik hier voor meer en verhaal arrestant

 Patiënten Rooyse Wissel gaan staken.

 

 

De patiënten van de Rooyse Wissel gaan  voor onbepaalde tijd staken, dat deelde de contactpersoon van de Bond van Wetsovertreders mede.

De reden van de staking is dat de BWO geen contact meer wil met TBS Nederland omdat die niet bestaat en niet als gesprekspartner kan dienen. De directeur van de Rooyse Wissel is  zogenoemd “voorzitter” van TBS Nederland. De directeur van de Rooyse Wissel heeft gelogen tegen de BWO en de patiënten.

De staking zal voor onbepaalde tijd duren en betreft een werkstaking en sit-down actie. De patiënten krijgen van de BWO een bedrag uit de stakingskas wat ze door het niet werken mislopen.

BWO wil geen gesprekspartner worden van TBS Nederland; vereniging, TBS Nederland, bestaat niet.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) wil geen gesprekspartner  worden van TBS Nederland. De BWO weet niet precies wie de overkoepelende organisatie vertegenwoordigd. TBS Nederland heeft geen rechtspositie en kan derhalve niet namens andere spreken. Kortom het is geen vereniging met leden.
Wilde BWO afspraken maken dan kan dat niet en heeft geen juridische status omdat TBS Nederland feitelijk niet bestaat. Feitelijk heeft TBS Nederland ook geen bestuur. Vanmiddag had de BWO een bespreking met beide “voorzitters”. Hoewel de 2 afgevaardigden zich voorzitter noemen nemen ze een niet bestaande functie aan. Voorzitters heb je pas als een vereniging bestaat. Mevrouw van Bussel en de heer Beintema noemen zich ten onrechte voorzitter.
Zo kan TBS Nederland niet  gedagvaard worden indien nodig omdat ze geen Juridische status heeft. klik hier voor de brief aan TBS Nederland

Art. 12 SV bij het Gerechtshof Den Bosch opgestart tegen het Openbaar Ministerie inzake de burgemeester van Weert.

De  Bond van Wetsovertreders heeft het verzoekschrift tegen het Openbaar Ministerie inzake het niet vervolgen van burgemeester Heijmans gestuurd aan het Hof. De BWO is van mening dat de burgemeester moet worden vervolgd en dat de rechter in eerste aanleg een uitspraak doet.

Het verzoekschrift en het dossier kan hier worden bekeken op de perspagina.


BWO ook vindbaar in België


De BWO is ook vindbaar in België via google. Op 10 oktober 2017 belde een redacteur van TV1 over het item dat gedetineerden hun eigen sleutel mogen gebruiken om de celdeur achter zich te sluiten, of de BWO een reactie op TV1 wilde geven.


Op de vraag hoe de Belgische redacteur aan het telefoonnummer kwam vertelde hij via de website van de BWO en die via google.

TBS Nederland wil weer praten met de BWO.               

TBS Nederland (overkoepelende organisatie van alle TBS instellingen) heeft nadat bekend werd dar er actie gevoerd zou worden in en rond De Rooyse Wissel de BWO uitgenodigd voor een nieuw gesprek. Reeds eerder schreef ze de inmenging met de BWO niet te willen omdat klachten uitbleef.


De BWO heeft rond de 150 klachten liggen en was nog bezig met een kennismakingsgesprek, de laatste kliniek om vervolgens de klachten bij de diverse klinieken te deponeren. Lees de brieven van en aan TBS Nederland op de perspagina.


BWO daagt gemeente Vught voor de rechter.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft de gemeente Vught voor de rechter gedaagd i.v.m. de manifestatie op 29 oktober 2017.

De gemeente wil de manifestatie op het parkeerterrein laten plaatsvinden, de BWO wil de hoofdingang hermetisch afsluiten. Uiteraard rekening houdend met de hulpdiensten als die erdoor moeten. Buiten de manifestatie speelt er een steelband.

De gedetineerden binnen voeren tegelijk actie binnen in de gevangenis. klik hier voor het verzoek om het kort geding

Medewerkers Rooyse Wissel liegen over plaats op afdeling, patiënt drie maanden separeercel.


Twee medewerkers mevrouw de Vries en mevrouw van Tooren hebben gelogen dat er op een afdeling geen plek was en hebben Maik v.d. M. zodoende drie maanden in de separeercel kunnen houden (Gehele afzondering). In de separeercel krijg je een plastic overall aan en moeten je kleren uit.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft bij de Commissie van Toezicht (CvT),  Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) en de Raad voor Stafrecht toepassing en Jeugdbescherming (RSJ) melding gemaakt. Word vervolgd!

Bond van Wetsovertreders stuurt 36 klachten over Rooyse Wissel naar Inspectie voor de gezondheidszorg.


De Bond van Wetsovertreders heeft vandaag 36 klachten over de Rooyse Wissel ingediend bij de inspectie voor de gezondheidszorg.
Patiënten hebben  in de kliniek hebben massaal gereageerd op de oproep van de BWO om klachten te sturen, dat is gelukt.

Veel klachten gaan over mevrouw van Bussel, directeur van de inrichting waar ook het personeel bang voor is, zoals de BWO vandaag binnen kreeg.

Voor de BWO is de maat vol en nu van Bussel de deur voor overleg heeft dicht gegooid stappen we naar de inspectie, aldus de BWO. De BWO wil dat de inspectie de Rooyse Wissel helemaal door gaat lichten zodat de ontelbare problemen en de mentaliteit veranderen, dat is in het belang van de TBS'ers. Klik hier voor de brief aan de inspectie.


BWO op bezoek bij S. Abdeslam in Parijs. (zie bijlage)


De familie van de terreurverdachte Salah Abdeslam heeft via IAD International, waar de Bond van Wetsovertreders (BWO) lid van is, gevraagd Abdeslam te bezoeken in de gevangenis om te kijken of zijn detentie conform het verdrag EVRM, VN verdrag en de jurisprudentie van de EHRM gaat.

In het eerste contact moet worden vastgesteld dat op een aantal punten de Franse overheid zich niet confirmeert aan het EVRM, m.a.w. ze houden zich niet aan het gestelde in het EVRM. Ook zal de BWO kijken naar de detentie in verhouding met het VN verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment).

Volgens de BWO is sprake van onmenselijke behandeling en foltering. Weliswaar is het regime iets versoepeld maar er zijn nog enkele zaken die beter moeten. klik hier voor de mail van de broer van Salah Abdeslam.


BWO wil Rijksrechercheonderzoek in zaak Torentijd Middelburg.

 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen met de tapgesprekken in de gevangenis Torentijd wil de Bond van Wetsovertreders (BWO) een onderzoek door de Rijksrecherche om te kijken of de tap gesprekken expres met naam aan Klaas O. zijn afgeleverd, dat schrijft de BWO in een brief aan de Hoofdofficier van Justitie van het parket Middelburg.

Het zal, volgens de BWO, niet de eerste keer zijn dat expres processen verbaal (PV’s) expres met gegevens van getuigen verdachten en veroordeelden expres aan andere verdachten komen. Normaliter gebeurt dit om strafvermindering of een soepele strafeis of andere privileges te krijgen.

Volgens de BWO is een onderzoek van de Rijksrecherche onvermijdelijk omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. “We moeten dit serieus aanpakken en de weg is een onderzoek door de Rijksrecherche en daar hebben wij de Hoofdofficier gevraagd dit te doen”, besluit de bond.


Mensen weten de Bond van Wetsovertreders goed te vinden; gemiddeld 4500 bezoekers per dag bezoeken mensen de website van de BWO. Daarnaast geniet de BWO weer vertrouwen van directeuren, Ministerie van Veiligheid en Justitie en leden.

Mensen buiten de inrichtingen en binnen de inrichtingen weten de Bond van Wetsovertreders (BWO) goed te vinden. De BWO heeft daar onderzoek naar gedaan. De BWO krijgt een 7 voor de werkzaamheden die zij doen. Het vertrouwen in de BWO bij gevangenen en TBS' ers is helemaal terug ook directieleden van gevangenissen en TBS instellingen noemen de gesprekken met de BWO constructief. We kunnen zeggen dat de BWO weer helemaal op de rit staat. De BWO is een organisatie die stevig in de schoenen staat maar ook kan meeveren, het ooit gepubliceerde onzinverhaal in de Volkskrant blijft lang bij de pers hangen en die willen het goede niet weten. Maar de BWO is niet afhankelijk van de media en kan prima alleen door het leven gaan.


Patiënt van FPC Veldzicht gestraft omdat hij sprak met de BWO.

Een patiënt van FPC Veldzicht die zich - terecht- beklaagd over het verminderen van het loon heeft een beperking gehad om naar buiten te communiceren. De Bond van Wetsovertreders (BWO) had van de directie ook niet anders verwacht. Binnen FPC Veldzicht is een dictatoriaal regime aan de gang, ze hebben wel een patiëntenraad maar de directie is uitermate bot bezig zo  begreep de BWO uit twee andere verhalen van patiënten. “Van goed behoorlijk overleg is ook niet mogelijk”, aldus de BWO. De patiënten gaan binnenkort staken.


BWO: Overlijden van Bouman Triest.

Triest, zo noemt de BWO het overlijden van Gerard Bouman vandaag in Amerika.
Wij waren het vaak niet eens met hem, maar het was een hardere werker en een man die het politievak beheerste, aldus de BWO. Wij denken aan de familieleden en vrienden van de heer Bouman.


Bestuur Bond van Wetsovertreders compleet.

Het bestuur van de Bond van Wetsovertreders (BWO) is per 1 juni 2017 compleet. klik hier om het nieuwe uittreksel te downloaden.


Bond van Wetsovertreders in één klap 195 leden rijker.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) is in één klap 195 leden rijker. De Patiënten in de Dr. v.d. Hoevenkliniek zijn allemaal lid geworden net als alle andere klinieken.

De problemen in de Dr. v.d. Hoevenkliniek zijn nog steeds aanwezig met name de Patiëntenraad heeft veel last van bureaucratie en die helpen we bij de opstart. klik hier voor de aanmelding.


Bewaarder slaat gedetineerde die verblijft in de  Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ) Nieuw Vosseveld te Vught.

Een bewaarder die werkt in de gedetineerden afdeling  Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ)  van de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught heeft een gedetineerde een bloedneus geslagen dat gebeurde op 13 juni 2017 en is door twee andere gedetineerde bekend gemaakt aan de Bond van Wetsovertreders (BWO).

Volgens de BWO is het uit den boze  dat bewaarders slaan, als ze iemand niet "de baas" kunnen moeten ze collega's erbij halen maar niet slaan. De BWO heeft  een brief geschreven aan de directie maar geen gehoor gekregen, wat vaker in Nieuw Vosseveld gebeurt. De BWO zal dan ook de Hoofdofficier van Justitie vragen de Rijksrecherche een onderzoek in te laten stellen. Klik hier voor de brief.

 

Strafaangifte tegen burgemeester Weert in afrondende fase.

De strafaangifte, wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving van 26 asielzoekers, tegen de burgemeester van Weert is in een afrondende fase en er zal in augustus 2017 een beslissing volgen over de vervolging van de burgemeester.

Voor de brief van het Openbaar Ministerie aan de BWO kunt u hier klikken

Binnenkort weer acties in FPC Kijvelanden.

Het bestuur van de Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft besloten op korte termijn samen met de TBS'ers actie te gaan voeren aangezien de directie niet met de BWO om de tafel te gaan zitten. De Kijvelanden is de eerste en enige die zo reageert, maar wel strookt met wat TBS'ers zeggen en schrijven. Reeds eerder waren er acties in De Kijvelanden en daar gaan we mee verder tot de directie wel bereid is te luisteren. voor de brief van de Kijvelanden klik hier.

Bond van Wetsovertreders start artikel 12 lid 1 SV procedure tegen niet verder vervolgen D. Markuszower.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) gaat in beklag bij het Gerechtshof Den Haag wegens het niet verder vervolgen van het PVV 2e kamerlid D. Markuszower. Naar de mening van de BWO heeft de Hoofdofficier van Justitie, mr A.J.A.M. Nieuwenhuizen, de aangifte niet goed gelezen of begrepen.

klik hier voor de brief van de hoofdofficier van justitie

Bond van Wetsovertreders bezoekt op 21 augustus Tbs kliniek Pompestichting in Nijmegen.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft een uitnodiging ontvangen van de Pompestichting om een eerste kennismaking te houden om vervolgens de klachten van bewoners te bespreken. Na de kennismaking zal een nieuwe datum volgen en de BWO streeft ernaar als het moet om elk half jaar met de directie samen te komen.

Misbruik Misdaad Anoniem met broodje aap verhaal.

Een lid van de Bond van Wetsovertreders (BWO) is een ex-gedetineerde en staat bekend als vuurwapengevaarlijk heeft enkele weken geleden 's-nachts bezoek gehad van het Arrestatieteam omdat iemand het nodig vond om tegen Misdaad anoniem te zeggen dat hij een vuurwapen in huis had. Wat dus niet waar was. 

 


Bond van Wetsovertreders bezoekt 17 augustus 2017 de forensische kliniek Woenselse Poort te Eindhoven.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) gaat op 17 augustus 2017 een bezoek brengen aan de directie van de Woenselse Poort. De Woenselse Poort is één van de TBS instellingen die de BWO bezoekt. Positief was dat de directie snel reageerde dat siert de directie. Het doel van het bezoek is net als de andere klinieken met elkaar kennismaken en een vervolg gesprek brengen om klachten te bespreken waar TBS'ers tegen aan lopen. De BWO heeft op voorhand  een goed gevoel bij het bezoek, zoals ook bij andere klinieken.

BWO Lokaal, politieke tak van de Bond van Wetsovertreders, gaat geen manifestatie houden in Enschede vanwege aangifte tegen burgemeester inzake afdreiging tegen cafébaas.

BWO Lokaal, de politieke tak van de Bond van Wetsovertreders (BWO zal geen manifestatie houden op 22 juli 2017 in Enschede. De Bond van Wetsovertreders heeft aangifte gedaan tegen de burgemeester van Enschede en de zaak is "besmet", aldus BWO Lokaal. BWO Lokaal had toestemming en kijkt of een manifestatie later wel kan. klik hier voor het artikel van RTV Oost en klik hier voor de aangifte

 Half jaar cijfers Bond van Wetsovertreders staan online.

I.v.m. de jaarvergadering hebben we de door de kascommissie goedgekeurde half jaar cijfers online gezet klik hier voor de cijfers. Op 5 januari 2018 zullen wij het financieel jaarverslag publiceren daarbij zit ook het secretarieel jaarverslag bij.
BWO en de Rooyse Wissel gaan met elkaar kennismaken op 11 Juli 2017.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) gaan op 11 juni 2017 kennismaken met de directieleden van de Rooyse Wissel. De Rooyse Wissel heeft een e-mail aan de BWO gestuurd wat de directie siert.

Het gesprek heeft nog niet als doel om de klachten op tafel te leggen alleen om elkaar beter te leren kennen, en wat de BWO betreft daarna een vervolggesprek te doen. Wordt vervolgd.

Directie  De Rooyse Wissel wil toch praten met de BWO

De BWO heeft de strafaangifte opgeschort nu de directie via de media klik hier voor het artikel er toch voor gekozen heeft de deur open te zetten voor een eerste kennismaking. Dat siert De Rooyse Wissel. Voor de BWO is het van belang en dus ook voor de leden dat het gesprek er komt zodat de rust in de TBS kliniek aanwezig is.

De BWO stuurt deze week nog een brief aan de Rooyse Wissel.


Veel klachten over de Rooyse Wissel. Aangifte gedaan van drie strafbare feiten. Directie weigert aan tafel te gaan zitten om klachten op te lossen.

Er komen de laatste maanden steeds meer klachten over de PFC De Rooyse Wissel in Oostrum (Venray) niet alleen van patiënten maar ook advocaten klagen steen en been over de handelwijze van personeel en directie. Binnen de inrichting volgt men niet de beginselenwet Terbeschikkinggestelden maar heeft men zo haar eigen regeles en wetten opgesteld.

De BWO heeft enkele malen contact gehad maar de Rooyse Wissel wil geen overleg, dit is overigens de enige kliniek waar we zo'n dictatoriaal regime kennen. Maar de BWO accepteert dat niet en gaan klagen over deze handelwijze. Helaas wil de Rooyse Wissel de zeer grote problemen die de kliniek heeft niet naar buiten brengen. Zelfs van oud TBS 'ers krijgen wij klachten die van lang en kort dateren. De enige die we aan de telefoon krijgen is mevrouw Evelien Lommen van de administratie.Gelukkig weten veel patenten ons te vinden en slaan wij het overleg met de Rooyse Wissel over (omdat zij niet willen praten en problemen willen oplossen en gaan direct in beklag. Ook komt het met regelmatig voor dat directieleden patiënten onder druk zet om zich niet bij de BWO aan te sluiten. Klik hier voor de brief aan de directie. voor de aangifte die is gedaan. klik hier voor de aangifte. Wordt vervolgd


Gevangeniswinkel duurder gevangenen bijna op water en brood

"We gaan in Nederland ernaar toe dat gedetineerden op water en brood leven" dat zegt de voorzitter van de Bond van Wetsovertreders (BWO) Pieter Vleeming.
In een aantal jaar is de gevangeniswinkel zo duur geworden dat gevangenen de spullen bijna of helemaal niet kunnen betalen en dat is een slechte zaak, temeer nu de warme maaltijd ook niet het je van het is blijft alleen de broodmaaltijd en water over immers frisdrank is ook niet meer te betalen. Al het verdiende hongerloontje gaat op aan de was en de televisie en dan blijft er net geld over voor een pakje sigaretten of shag. Wordt vervolgd

Sommatiebrief aan J. Heijmans burgemeester te Weert

De BWO heeft naast de aangifte (zie verderop) een sommatiebrief aan de burgemeester gestuurd met de sommatie te staken asielzoekers te betitelen als criminelen zonder daarvoor bewijs te hebben. Het betreft hier een civiele actie (geen strafrecht actie die is al gedaan) om te voorkomen dat de burgemeester weer aanschuift aan een programma of een interview geeft zonder bewijs. klik hier voor de brief.

Burgemeester J. Heijmans uit Weert schuift ten onrechte criminele activiteiten in schoenen van asielzoekers, tweede aangifte wegens laster is onderweg naar de Officier van Justitie.

Burgemeester Heijmans uit Weert schuift ten onrechte criminele activiteiten in de schoenen van asielzoekers, dat blijkt uit onderzoek van de BWO. Er zijn enkele (2) asielzoekers die over de schreef zijn gegaan maar die zijn allang uitgezet. De zes die worden beschuldigd door Heijmans hebben niets op hun kerfstok, zo blijkt uit onderzoek van de BWO, ze zijn ook nooit aangehouden of verhoord laat staan berecht. Heijmans was afgelopen vrijdag bij Jinek en daar voel op dat hij niet stellig antwoorden kon geven. Het is allemaal een farce. Het Openbaar Ministerie heeft dan ook ten volle gelijk geen asielzoekers te vervolgens omdat zelfs Heijmans niet weet wie het zijn en hoeveel. De BWO heeft dan ook wederom aangifte gedaan tegen Jos Heijmans wegens laster.


BWO heeft eigen onderzoek inzake steekincident De Kijvelanden klaar.

De Bond van Wetsovertreders  heeft haar eigen onderzoek klaar en zal deze op uitnodiging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, klik hier voor de brief, de rapportages van 50 pagina's naar de Inspectie Veiligheid en Justitie sturen. Nadat hun rapport over het steekincident, waar een medewerker overleed, klaar is zullen wij de rapportages publiceren, waaruit blijkt dat de veiligheid ernstig tekort schiet en het een raadsel is dat er niet meer doden zijn gevallen. De namen en handtekening in de brief zijn zwart gemaakt ter voorkoming van identiteitsfraude ze zijn bij het bestuur bekend.


Vrijwilliger afdeling buitenland Bond van Wetsovertreders gaat Johan van Laarhoven en advocaten in Thailand bezoeken.

De afdeling buitenland van de Bond van Wetsovertreders gaat Johan van Laarhoven (vorig eigenaar van de Grass Compagny) in de Thaise cel bezoeken. IAD International (waar de BWO lid van is) heeft daar toestemming voor gegeven, zo ook de directie van de gevangenis. De BWO zal kijken of het goed gaat met Johan van Laarhoven en kijken of hij in de Europese sectie van de gevangenis kan komen. Daar hebben gevangenen meer privileges. Daarnaast zal bekeken worden met de advocaten die voor hem worden betaald of er een herzieningsprocedure bij het Opper-gerechtshof kan worden gestart. Een uitgebreide versie komt binnenkort.


Geen extra spreekrecht in zaak Rowena wat de BWO verwachte.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) is van mening dat de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen om de nabestaanden van Rowena (meisje van Nulde) geen extra spreekrecht te geven tijdens de behandeling van het verlof van Mike J. De BWO schreef een brief naar de rechtbank (zie verder op deze pagina) met het klemmende verzoek het verzoek om spreekrecht af te wijzen en dat is gebeurt. Spreekrecht tijdens de behandeling is voldoende vindt de BWO, meer spreekrecht is te belastend voor de veroordeelde en dat is onnodig grievend.


Optreden politie riekt naar foltering, wrede en onmenselijke behandeling.


In de nacht van 9 op 10 juni trof de politie, na een melding, een aantal jongens aan die koper aan het stelen waren, goed we zijn het er mee eens dat mag niet en een rechter zal later bepalen of ze strafbaar zijn en welke straf ze krijgen. De politie ging hier echter buiten hun boekje om de verdachten vast te ketenen aan een hek, dat laatste mag niet volgens het VN verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (Convention  against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment). Waarom? Omdat naast het vastketenen nog een foto is gepubliceerd en iedereen de foto kan zien. Wat had de politie dan moeten doen? De heren in de auto moeten zetten en vervolgens op jacht gaan naar de anderen die er bij waren en weg waren gelopen.


Woenselse Poort in Eindhoven nog niet hard aan het veranderen.


De Forensische Psychiatrische kliniek (FPK) Woenselse Poort in Eindhoven neemt de conclusies van het onlangs uitgebrachte rapport van de inspectie en Justitie nog niet ten harte, zo delen TBS 'ers de Bond van Wetsovertreders (BWO) in een 10 kantjes lange  brief mede. Er is nog steeds sprake van groepsseparatie- en een eigen beleid, die niet conform de Beginselenwet Terbeschikkinggestelden is. Zo kunnen TBS'ers alleen in de avonduren aankloppen voor een gesprek en niet op tijd met het eten dan geen verlof. Daarnaast is er nog steeds een lage bezetting waar niet gekwalificeerd personeel werkt en als er al gekwalificeerd personeel is zijn die overdag bezig met rapportages te schrijven en is er onvoldoende toezicht op de bewoners met alle gevolgen van dien.


Bond van Wetsovertreders doet aangifte tegen PVV kamerlid.


De Bond van Wetsovertreders heeft aangifte gedaan tegen PVV tweede kamerlid Gidi Markuszower die de verdachten van de twee zestien jarige meisjes monster en beest noemde in een artikel van het AD. Klik hier voor het artikel. Klik hier voor de aangifte. De aangifte is gedaan omdat de verdachten nog niet zijn veroordeeld en het is dan strafbaar iemand in het openbaar Beesten of Monster te noemen immers daarmee wekt deze meneer de indruk dat ze het hebben gedaan en wenst daarmee de rechter te beïnvloeden. Daarnaast moet de politiek zich niet met dit soort dingen te bemoeien voordat de rechter onherroepelijk iemand heeft veroordeeld.

 

Nabestaanden Rowena Rikkens geen spreekrecht over TBS verlenging.


Als het aan de Bond van Wetsovertreders (BWO) ligt krijgen de nabestaanden van Rowena Rikkens (Meisje van Nulde) geen spreekrecht over de TBS verlenging. De BWO heeft aan de rechtbank geschreven dat spreekrecht alleen geldt in de eerste fase van de strafzaak en dat er geen juridische grond is inhoudelijk met de strafzaak te bemoeien en zeker niet met de TBS verlenging dat is voor het behandelteam om de rechtbank te informeren over een verlening of niet. Het is veel te complex daar door niet professionals uitlatingen over te doen, aldus de bond in haar brief.


Bendevorming in Nederlandse gevangenissen, overplaatsing een must, volgens  Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

justitiecomplex Zaanstad


In enkele Nederlandse gevangenissen is in een vergevorderd stadium bendevorming van toepassing, dat zeggen drie gedetineerden onafhankelijk van elkaar tegen de Bond van Wetsovertreders (BWO). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VenJ) is momenteel bezig met een grootscheepse verhuizing omdat er in de inrichtingen Almere, Zaanstad en Zoetermeer worden tijdelijk overgeplaatst omdat er te weinig personeel is en de veiligheid in het geding komt. De voormalige staatssecretaris Fred Teeven is destijds door de BWO gewaarschuwd dat met de ontslagronde te weinig bewaarders overbleven en dat de veiligheid weleens in het geding kon komen en dat er gekwalificeerd personeel moest blijven maar volgens Teeven sloten een aantal inrichtingen en de bewaarders moesten weg met alle gevolgen van dien. De verhuizing zal bendevorming tijdelijk voorkomen maar niet weggewerkt worden, het is weer het paard achter de kar spannen. Wordt vervolgd.40 jarige Rotterdammer die na arrestatie overleed te hard aangepakt.

 

De 40 jarige Rotterdammer die in de nacht van 30 op 31 mei overleed is te hard handig aangepakt door de politie. Dat vertelde een medewerker van de zorginstelling tegen de BWO. De man maakte amok maar de medewerkers kregen de man onder controle en hij was rustig toen de politie hem boeide en mee wilde nemen naar het bureau. De vraag in kwestie is waarom de man geboeid moest worden terwijl hij rustig en voor reden vatbaar was. De man is in het ziekenhuis overleden.

 

Gevangenen Zoetermeer gaan staken vanwege overplaatsing naar Alphen aan den Rijn.


Gevangenen in de P.I. Zoetermeer gaan werkstakingen houden en sit-downacties omdat ze voor enkele maanden worden overgeplaatst naar de P.I. in Alphen aan den Rijn. De reden is personeelstekort welke de erfenis is van de voormalige staatssecretaris Fred Teeven toen gevangenissen werden gesloten en personeel een andere baan kreeg of werd ontslagen. De BWO waarschuwde destijds dat het personeel nog weleens nodig kon zijn in de toekomst maar de staatssecretaris was onverbiddelijk. Nu zien we het resultaat. klik hier voor het artikel van het AD

Beschuldigingen in de media van betrokkenheid No Surrender van onderduiken loco burgemeester Emmen zijn fabels.


De beschuldigingen van de politie in de media dat de motorclub No Surrender achter bedreigingen van de loco burgemeester Emmen zijn vooralsnog fabels en er is nog geen greintje bewijs. In Nederland is het altijd nog zo dat iemand voor onschuldig dient te worden gehouden tot is bewezen dat hij/zij iets gedaan heeft. Dat geldt ook voor een motorclub. Het is heel gemakkelijk iemand of een organisatie te beschuldigen. Mocht komen vast te staan dat een clublid iets heeft gedaan dan is nog de vereniging No Surrender daar niet per definitie niet verantwoordelijk voor. Dan is dat op persoonlijke titel gedaan.


 

BWO wil Teeven en hoofdredacteur Groene Amsterdammer horen als getuigen.

 

De Bond van Wetsovertreders (BWO) gaat in een bodemprocedure voor enkele van haar leden een schadevergoeding vorderen van 93.750 euro in verband met het slecht functioneren van de pro-deo advocatuur wegens de bezuinigingen die door Teeven zijn doorgevoerd waar verdachten schade door hebben geleden wegens het ontbreken van een goede advocaat. Eerst zal een voorlopig getuigenverhoor worden gehouden en tegelijk de bodemprocedure worden gestart, het getuigenverhoor zal dienen om te kijken wat Teeven wel en niet in de Groene Amsterdammer heeft verteld. Wordt vervolgd


Klasse justitie komt eraan, wetsovertreders zonder geld het haasje. 

                 

Enkele jaren geleden zou je het niet voor mogelijk houden maar mensen die de wet hebben overtreden zonder eigen geld kunnen twijfelen aan de professionaliteit van hun advocaat, heb je wel geld dan krijg je de beste die er bestaan en die behandelen de zaak  goed. De BWO onderzocht 250 dossiers waar uit bleek dat de pro-Deoadvocaat er veel meer kon uithalen dan ze deden, als je die advocaat vraagt waarom hij er niet vol  op in was gegaan antwoordde hij dat een betalende overtreder interessanter was en dat hij daaraan meer verdiende. Bezuinigingen van Fred Teeven liggen hieraan ten grondslag. Het tij moet gekeerd worden en ook een onvermogende client heeft evenveel recht op een professionele advocaat. Onze leden hebben de opdracht gegeven hier wat aan te doen. Wordt vervolgd.


BWO in Elsevier over de burgemeester inzake aangifte wederrechtelijke vrijheidsberoving in de zaak asielzoekers.


De BWO heeft in januari aangifte gedaan tegen 3 Limburgse burgemeesters over huisarrest van asielzoekers. Hoofdpersoon is burgemeester Jos Heymans van Weert, die tijdens en direct daarna van de daken schreeuwde dat hij het zo goed had gedaan en dat de raad applaus gaf.Hij verscheen zelfs bij Jinek in de talkshow. O,O wat was hij stoer,tot aan de aangifte, en nu wil hij in het artikel niets meer kwijt. Kennelijk zit het de heer Heymans nu ineens niet zo lekker meer en lacht hij niet.. Klik hier voor het artikel.

BWO start op 1 juli met opvanghuis voor ex-gedetineerden.


De BWO start op 1 juli a.s. met een opvanghuis voor ex-gedetineerden in Utrecht. De bedoeling van het opvanghuis is dat mensen die vrij komen niet meer op straat worden gezet zonder alternatief, uitkering en paspoort of ID kaart. Het opvanghuis heeft als doel begeleiden tot de ex-gedetineerde weer zelf verder kan. Ook kan het opvanghuis als postadres gebruikt worden. De opvanglocatie heeft plaats voor 12 personen die dag en nacht aanwezig kunnen zijn, heeft een woonkamer en de gebruikelijke sanitaire voorzieningen. De maximale tijd dat ex-gedetineerden kunnen verblijven in het opvanghuis is 6 weken. In die periode zal woonruimte worden gevonden , een uitkering lopen en heeft de ex-gedetineerde een ID bewijs. Vanaf 15 mei a.s. zal aan de linkerzijde een formulier verschijnen om aan te melden voor een plek.Burgemeester Sijbom uit Losser speelt met de politie een spelletje, mocht de burgemeester voorin zitten?.


Burgemeester Sijbom uit Losser liet zich vandaag hijsen in de handboeien en werd door de politie  met gillende sirenes rondgereden. De burgemeester vond het wel een leuk spelletje en de politie had er ook alle schik in. Mensen in de handboeien gooien is geen spelletje en de politie klaagt steen en been dat er geen personeel genoeg is maar heeft wel mensen en materieel om tijdens werktijd spelletjes te doen. Geef de burgemeester in de vrije tijd een mooi afscheidscadeau of een afscheidsfeest dat mag, wat de BWO betreft, ook nog wat kosten. klik hier voor het artikel van RTV Oost.


Bond van Wetsovertreders bezoekt op 15 juni 2017 de Van der Hoeven kliniek te Utrecht.


De Bond van Wetsovertreders heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte ingetrokken tegen de directeur van de TBS-Kliniek Van der Hoeven kliniek te Utrecht. De aangifte had betrekking op het schenden van het briefgeheim.  Bewoners van de TBS-kliniek (26) willen lid worden van de BWO hadden daarvoor een brief aan het bestuur allemaal getekend en een aantal klachten, die niet mals waren, op schrift gezet de brieven en de aanmeldingen van de 26 leden gestuurd en zijn inmiddels aangekomen en verwerkt, wat betreft de klachten daar gaat de BWO een bezoek brengen aan de kliniek om deze op te lossen. 


BWO bezoekt aankomende maanden TBS klinieken.


De Bond van Wetsovertreders (BWO) gaat de aankomende maanden TBS-klinieken bezoeken om te onderzoeken of  de klachten van bewoners en personeel gerechtvaardigd zijn. De BWO spreekt met bewoners (cliëntenraden) personeel en directie van de klinieken. De meeste directieleden stellen dat de klachten onjuist zijn en de BWO van harte welkom is. Het is van belang dat er rust heerst binnen de TBS muren om de behandeling van de bewoners te laten slagen en daar wil de BWO naar toe werken. De BWO heeft 95 leden binnen de TBS-klinieken. Ook krijgt de BWO van ex-tbs'ers klachten tijdens hun verblijf, tijd om duidelijkheid te krijgen en problemen op te lossen.

BWO stuurt brandbrief naar informateur.


De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft een brandbrief gestuurd naar de informateur over de slechte omstandigheden binnen de TBS klinieken. Vandaag (7-4-2017) kwam er weer drugs binnen in de Woenselse Poort, waarvan werd gezegd dat er o.a. een drugshond zou worden ingezet. Het bezoek heeft geen drugshond gezien ook zijn er, volgens een bezoekster, cd 's met kinderporno binnen gesmokkeld.


Klaas Dijkhoff doet voorlopig niks aan situatie TBS instellingen.


Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Klaas Dijkhoff (staatssecretaris van het ministerie van veiligheid en Justitie) orde op zaken gaat stellen binnen de TBS klinieken. Kennelijk moeten er eerst onschuldige burgers (personeel) vallen voordat het kwartje gaat vallen bij de staatssecretaris. 3 doden in 2 maanden is toch nog niet genoeg. Wij wachten op de volgende dode die de staatssecretaris op zijn geweten heeft door het niet ingrijpen binnen de TBS instellingen, waaronder dat er drugs wapens e.d. binnenkomen de staatssecretaris vind het prima.


Verklaring Bond van Wetsovertreders op beslissing OM inzake burgemeester Weert.


De Bond van Wetsovertreders (BWO) is bijzonder blij dat het OM haar aangifte tegen de burgemeester van Weert (Heijmans) serieus neemt en de Rijksrecherche opdracht heeft gegeven de burgemeester als getuige te horen. De Bond heeft er alle vertrouwen in dat de burgemeester uiteindelijk voor het hekje moet verschijnen. " Ook een burgemeester dient zich aan de wet te houden net als iedere andere burger".

klik hier voor het persbericht van het Openbaar Ministerie

Om dezelfde reden als in Weert is tevens aangifte gedaan tegen burgemeester Krewinkel van Heerlen en burgemeester Gillissen van Venray. klik hier voor de brief van het Openbaar Ministerie.