Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Persberichten


Terug naar overzicht

11-03-2018

Aangifte tegen de directie van P.I. De Geerhorst.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft aangifte gedaan tegen de directie van de Geerhorst wegens smaad.

Volgens het directielid zouden twee gedetineerden zich schuldig hebben gemaakt van opruiing maar daar is geen sprake van. De betreffende gedetineerden hebben gebruik gemaakt van hun vrijheid van meningsuiting. Door het naar buiten brengen van opruiing, terwijl hier geen sprake van is, en het feit dat de gedetineerden al waren overgeplaatst is er sprake van smaad en spierballentaal om andere gedetineerden hun mond te snoeren.Terug naar overzicht