Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

02-05-2018

Toch Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ex-gedetineerden binnen 2 jaar na veroordeling.

De bestuursrechter heeft, op verzoek van de Bond van Wetsovertreders (BWO), binnen 2 jaar na de veroordeling aan drie ex-gedetineerden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gegeven. De BWO wil dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) ruimhartiger met de wet omgaat en geen vijf jaar termijn hanteert in veel gevallen.

De drie ex-gedetineerden hadden een VOG aangevraagd om als metselaar, ZZPer en stoffeerder aan de slag te gaan maar werden door de staatssecretaris “het voornemen tot weigeren uitgesproken. De BWO liet de staatssecretaris weten dat het werk niets met het delict te maken had ( Fraude, diefstal en mishandeling) maar de staatssecretaris hield vol, de bestuursrechter oordeelde anders.

De BWO heeft haar leden (niet gedetineerden) aangeschreven zeker een poging te wagen bij de rechter.”Het is zeker de moeite waard”, aldus mr Serge Biermans jurist van de BWO.Terug naar overzicht