Bond van Wetsovertreders

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Persberichten

Feed

09-08-2017, 17:40

Bond van wetsovertreders stapt voor 10 TBS'ers naar het College voor de Rechten van de Mens

De Bond van Wetsovertreders (BWO) stapt voor 10 TBS'ers naar het College voor de Rechten van de Mens (CRM). De reden is dat ze in de klinieken anders worden behandeld dan andere TBS'ers in gelijke...   Meer


08-08-2017, 22:32

Lang niet altijd confrontatie dader/slachtoffer

Nog lang niet in alle gevallen hebben daders en slachtoffers een confrontatie met elkaar terwijl zij dat willen. Uit een onderzoek van de Bond van Wetsovertreders (BWO) is er te weinig personeel die dat moeten...   Meer


08-08-2017, 20:11

Overleden gedetineerde in Zwolle was een probleem geval

De oorzaak van de overleden gedetineerden die stierf in de gevangenis van Zwolle is een groot probleem, dat liet het DJI weten. Of het zo'n groot probleem is is maar de vraag de gedetineerde gebruikte -...   Meer


07-08-2017, 17:36

Zeden TBS'ers kunnen gewoon contact hebben met slachtoffertjes.

TBS’ers die voor een zedendelicten zitten en worden behandeld kunnen gewoon op internet “vieze plaatjes” kijken en per mobile telefoon contact opnemen met hun slachtoffers. “Onbegrijpelijk en onacceptabel"...   Meer


07-08-2017, 00:44

Incident De Kijvelanden kon gebeuren wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Het steekincident op 5 februari 2017 door de 44 jarige bewoner kon gebeuren door te weinig personeel. De bewoner had een psychose en kan zich het voorval niet herinneren. De 25 jarige stagiair had helemaal...   Meer


06-08-2017, 15:06

Medewerker Woenselse Poort importeerde drugs kliniek binnen. BWO heeft zijn gegevens.

Een medewerker heeft afgelopen week bij de Woenselse Poort drugs naar binnen gesmokkeld. twee betrouwbare bronnen (leden) uit de kliniek deelden dat mee aan de BWO. De BWO zal deze kwestie binnenkort...   Meer


03-08-2017, 22:28

BWO stapt naar College voor de rechten van de mens inzake gijzeling

De Bond van Wetsovertreders (BWO) stapt naar naar het College voor de Rechten van de Mens (CRM) over een zaak waarin een lid is gegijzeld Omdat hij zijn boetes niet kon betalen. Volgens de Bond is de...   Meer


02-08-2017, 20:26

Gevangenen en TBS'ers met uitzondering contributievrij

Gevangenen en TBS'ers zijn per definitie niet meer contributievrij bij de BWO. De BWO vraagt altijd of een familielid de contributie kan betalen en daar zijn familieleden best toe bereid. Alleen gevangenen of...   Meer


02-08-2017, 19:35

Mensen weten de Bond van Wetsovertreders goed te vinden; gemiddeld 4500 bezoekers per dag bezoeken mensen de website van de BWO. Daarnaast geniet de BWO weer vertrouwen van directeuren, Ministerie van Veiligheid en Justitie en leden.

Mensen buiten de inrichtingen en binnen de inrichtingen weten de Bond van Wetsovertreders (BWO) goed te vinden. De BWO heeft daar onderzoek naar gedaan. De BWO krijgt een 7 voor de werkzaamheden die zij doen....   Meer


02-08-2017, 16:25

Bond van Wetsovertreders heeft vijf medewerkers gevangenissen en TBS instellingen die zij verdenkt van ambtelijke corruptie

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft vijf medewerkers op het oog met verdenking van ambtelijke corruptie, het betreft zowel medewerkers in gevangenissen en TBS instellingen. De namen komen van gevangenen en...   Meer


02-08-2017, 16:02

Bond van Wetsovertreders doet 12 Wob-verzoeken.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft 12 WOB (Wet Openbaar Bestuur) verzoeken gedaan naar zaken binnen de gevangenissen en TBS instelingen. De WOB verzoeken worden gedaan om de onderzoeken te ondersteunen...   Meer


01-08-2017, 18:41

Bond van Wetsovertreders vraagt internationale rechtshulpkamer (IRK) ook uitleveringen andere EU landen op te schorten.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) is blij met het opschorten van Nederlandse verdachten aan Belgie over te leveren aan Belgie. De BWO schrijft aan de IRK in de rechtbank te Amsterdam dit ook te doen naar...   Meer


31-07-2017, 22:22

Patient van FPC Veldzicht gestraft i.v.m. praten BWO

Een patiënt van FPC Veldzicht die zich - terecht- beklaagde over het verminderen van het loon heeft een beperking gehad om naar buiten te communiceren. De Bond van Wetsovertreders (BWO) had van de directie ook...   Meer


31-07-2017, 16:59

BWO: Overlijden van Bouman Triest

Triest, zo noemt de BWO het overlijden van Gerard Bouman vandaag in Amerika. Wij waren het vaak niet eens met hem, maar het was een hardere werker en een man die het politievak beheerste, aldus de BWO. Wij...   Meer


29-07-2017, 11:51

Bond van Wetsovertreders heeft 50% meer dossiers in behandeling dan 2016

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft in het eerste helft van 2017 50% meer dossiers in behandeling. In 2016 had de BWO 450 dossiers in behandeling en het eerste half jaar van 2017 920 dossiers. De BWO ziet...   Meer


28-07-2017, 18:30

Centraal Orgaan Asielzoekers reageert niet op sommatie, BWO heeft aangifte gedaan.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft op haar sommatiebrief van 12 juli aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) geen reactie gekregen op het feit dat zij “aso”asielzoekers in de penitentiaire inrichting...   Meer


28-07-2017, 16:18

Bestuur Bond van Wetsovertreders is weer compleet.

Het bestuur van de Bond van Wetsovertreders (BWO) is weer compleet. Anita Versteeg is aan het bestuur toegevoegd. Anita van harte Welkom. Onder aan dit artikel kunt u het uittreksel downloaden.   Meer


28-07-2017, 10:28

Gevangene Grave zag duiven vliegen in zijn cel en was siucidaal.

De gevangene die donderdag dood werd gevonden zag al een week duiven in zijn cel vliegen en was suïcidaal, zo bevestigen twee leden van de Bond van Wetsovertreders (BWO) aan de bond. De gevangene heeft geen...   Meer


27-07-2017, 20:33

Openbaar Ministerie loopt achter de feiten aan met plofkrakers.

Het Openbaar Ministerie (OM) loopt in de strijd om de plofkrakers als paard achter de wagen, dat zegt de Bond van Wetsovertreders (BWO) die verwijst naar het mislukken van de top 600 waar de politie achter...   Meer


26-07-2017, 18:15

Bond van Wetsovertreders steunt Centrale Ondernemingsraad DJI. Bewaarder moet weer penitentiair inrichtingswerker worden.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) steunt de Centrale ondernemingsraad (COR) dat er meer personeel moet komen en dat het nieuwe en bestaande personeel terug gaan in de jaren 90 en Penitentiair Inrichtings...   Meer


26-07-2017, 17:12

Bewaarder slaat gedetineerde die verblijft in de Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ) Nieuw Vosselveld te Vught.

Een bewaarder die werkt in de gedetineerden afdeling Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ) van de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught heeft een gedetineerde een bloedneus geslagen dat gebeurde op...   Meer


25-07-2017, 14:04

OM gaat burgemeester Weert niet vervolgen voor laster, BWO start art. 12 procedure.

Amsterdam- Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de burgemeester van Weert niet vervolgen voor laster dat heeft de plv. Hoofdofficier van Justitie (HOJ) vandaag aan de Bond van Wetsovertreders (BWO)...   Meer


24-07-2017, 22:13

FPC Veldzicht te Balkbrug wil korten op loon bewoners.

Veldzicht in Balkbrug wil korten op het loon welke patiënten verdienen. Momenteel krijgen de patiënten 2,65 euro bruto dat is netto 2,44 euro netto. Het slaris zal dan neerkomen op 1,44 netto per uur. De Bond...   Meer


24-07-2017, 08:56

Politie Zaanstad weer in de fout.

In de nacht van 23 op 24 juli trof de politie, na een melding, een aantal jongens aan het stelen waren, goed we zijn het er mee eens dat mag niet en een rechter zal later bepalen of ze strafbaar zijn en welke...   Meer


23-07-2017, 15:39

Weer nodeloze inval arrestatieteam met valse Anonieme melding 0800-7000

Op 19 juli 2017 is weer een nodeloze inval gedaan door een arretatietam te Amsterdam naar aanleiding van onjuiste Meld Anoniem (MA) melding, het is de zesde in één maand. “het is onbegrijpelijk dat het...   Meer


22-07-2017, 10:57

Binnenkort acties in FPC De Kijvelanden

De Bond van Wetsovertreders (BWO) zal binnenkort starten met acties tegen de beslissing van de directie om niet met de BWO aan tafel te gaan zitten. De Kijvelanden is de eerste en enige kliniek die de BWO...   Meer


22-07-2017, 10:27

Onderzoek aangifte tegen burgemeester Weert in afrondende fase.

De plv. Hoofdofficier van Justitie, mr J.J. Smilde van het arrondissementsparket Oost-Brabant heeft de BWO laten weten dat het onderzoek inzake de aangifte tegen de burgemeester van Weert in een afrondende...   Meer


21-07-2017, 22:05

Bond van Wetsovertreders start artikel 12 lid 1 Rv procedure tegen niet verder vervolgen D. Markuszower.

Onder deze tekst is een brief van het Openbaar Ministerie; de Bond van Wetsovertreders (BWO) gaat in beklag bij het Gerechtshof Den Haag wegens het niet verder vervolgen van het PVV 2e kamerlid D. Markuszower....   Meer


21-07-2017, 17:54

Hansa Market verdachten naar huis.

Het is al wat de BWO vorige week zei "Het Openbaar Ministerie heeft met Hansa Market drugsverkoop gefaciliteerd. Vandaag, 21 juli 2017, is de hechtenis geschorst, bij één verdachte wegens persoonlijke...   Meer


20-07-2017, 13:30

Bond van Wetsovertreders bezoekt op 21augustus Tbs kliniek Pompestichting in Nijmegen.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft een uitnodiging ontvangen van de Pompestichting om een eerste kennismaking te houden om vervolgens de klachten van bewoners te bespreken. Na de kennismaking zal een...   Meer


20-07-2017, 12:02

OM gaat VVD tweede kamerlid D. Markuzower niet vervolgen.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft op 7 juli 2017 aangifte gedaan van Smaad en Laster tegen de heer D. Markuzower omdat hij de verdachten van de moord op Savannah en Romy beesten en Monsters noemde. Het...   Meer


19-07-2017, 17:25

Vakantie.

De Bond van Wetsovertreders is op vakantie van 19 juli 2017 t/m 25 juli 2017. Alleen voor dringende zake zijn wij bereikbaar op het mobiele nummer op de contactpagina.   Meer


16-07-2017, 14:31

Vorige week TBS'er ontvlucht met begeleid verlof.

Vorige week is een TBS'er ontvlucht met begeleid verlof. De TBS'er was aan het winkelen toen de medewerker even niet keek nam de TBS'er verdwenen, hij zat voor misbruik in de TBS kliniek. één jaar geleden werd...   Meer


15-07-2017, 18:35

Directie en personeel bevestigen bezuinigingen tegenover Bond van Wetsovertreders in gesprekken.

Personeel van gevangenissen en TBS klinieken bevestigen tengen over Bond van Wetsovertreders dat er een chronisch tekort is aan personeel. Daarnaast zijn BHV trainingen aan banden gelegd omdat het te duur is....   Meer


15-07-2017, 13:18

Bond van Wetsovertreders doet aangifte tegen het COA

De Bond van Wetsovertreders heeft strafaangifte gedaan tegen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wegens het plaatsen van "Aso" asielzoekers in een voormalige gevangenis te Amsterdam. De BWO ( zie verder)...   Meer


14-07-2017, 18:39

Misbruik Misdaad Anoniem met broodje aap verhaal

Een lid van de Bond van Wetsovertreders (BWO) is een ex-gedetineerde en staat bekend als vuurwapengevaarlijk heeft enkele weken geleden 's-nachts bezoek gehad van het Arrestatieteam omdat iemand het nodig vond...   Meer


13-07-2017, 17:36

Bond van Wetsovertreders bezoekt 17 augustus 2017 de forensische kliniek Woenselse Poort te Eindhoven.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) gaat op 17 augustus 2017 een bezoek brengen aan de directie van de Woenselse Poort. De Woenselse Poort is één van de TBS instellingen die de BWO bezoekt. Positief was dat de...   Meer


12-07-2017, 14:36

Bond van Wetsovertreders start artikel12 SV procedure bij hof Den Bosch inzake burgemeester Weert.

De Bond van Wetsovertreders is een artikel 12 SV gestart nu nog steeds vervolging van de burgemeester uitblijft. (Onder treft u het klaagschrift aan). In januari 2017 is aangifte gedaan en in februari 2017...   Meer


11-07-2017, 15:07

Bond van Wetsovertreders en directie de Rooyse Wissel zitten op één lijn.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft vandaag een kennismakingsgesprek gehad met de directieleden van de Rooyse Wissel. Het gesprek is van beide zijden goed en rustig verlopen. Begin september zal een...   Meer


10-07-2017, 22:35

COA solliciteert naar een strafaangifte.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) solliciteert naar een strafaangifte wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving als ze om 22.00 een avondklok tegen asielzoekers instelt. Volgens het COA gaat het om "ASO...   Meer


09-07-2017, 22:35

Almelose Rechter-commissaris direct voordragen bij Hoge Raad voor ontslag.

De Almelose Rechter-commissaris moet, als het aan de Bond van Wetsovertreders (BWO) ligt direct bij de Hoge Raad voor ontslag worden voorgedragen. De vrouw beïnvloedde een getuige. Dat is wel het ergste wat je...   Meer


09-07-2017, 20:13

Bond van Wetsovertreders stuurt brandbrief naar Justitie.

De Bond van Wetsovertreders heeft een brandbrief gestuurd naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de angstcultuur tussen personeel en directie en patiënten en personeel. Voor de bond is het nu vijf...   Meer


08-07-2017, 20:24

Bond van wetsovertreders doet strafaangifte tegen burgemeester van Veldhuizen (Enschede) wegens afdreiging tegen cafébaas.

De Bond van Wetsovertreders (BWO heeft aanfifte gedaan (zie bestand onder dit bericht) wegens afdreiging. De burgemeester heeft een cafébaas bij hem geroepen en onder bedreiging van een inval en sluiting als...   Meer


05-07-2017, 18:39

Half jaar cijfers Bond van Wetsovertreders online.

I.v.m. de ledenvergadering in augustus kunt u de half jaars cijfers al inzien door naar de pagina jaarverslagen te gaan.    Meer


04-07-2017, 18:03

BWO heeft uitndiging ontvangen van directieleden De Rooyse Wissel voor kennismaking.

De BWO heeft een uitndiging ontvangen van de Rooyse Wissel om kennis te komen maken, daar geeft de BWO uitaard gehoor aan. De datum is op 11 Juli 2017 om 13.00 uur (zie afschrift mailbericht onder)   Meer


04-07-2017, 09:14

Directie geeft aan toch met de BWO te willen praten aangifte opgeschort

De directie van de FPC De Rooyse Wissel heeft in de limburger gezegd toch met de BWO te willen praten, kennelijk is de directie van gedachten veranderd, wat een positieve ingang is voor een goede relatie. De...   Meer


03-07-2017, 19:23

BWO doet aangifte van 3 strafbare feiten tegen directeur De Rooyse Wissel

De directeur van de Rooyse Wissel heeft aan de Bond van Wetsovertreders te kennen gegeven niet met de bond te willen praten, wij betreuren dat. De Rooyse Wissel is de eerste kliniek die dat niet wil. Om dingen...   Meer


03-07-2017, 14:27

Veel klachten over de Rooyse Wissel.

Er komen de laatste maanden steeds meer klachten over de PFC De Rooyse Wissel in Oostrum (Venray) niet alleen van patiënten maar ook advocaten klagen steen en been over de handelwijze van personeel en...   Meer


02-07-2017, 19:05

Gevangeniswinkel duurder gevangenen bijna op water en brood

"We gaan in Nederland ernaar toe dat gedetineerden op water en brood leven" dat zegt de voorzitter van de Bond van Wetsovertreders (BWO) Pieter Vleeming. In een aantal jaar is de gevangeniswinkel zo duur...   Meer


02-07-2017, 16:59

Sommatiebrief aan burgemeester Heijmans

De BWO heeft vandaag, 2 juli 2017, per fax aan burgemeester Heijmans laten weten dat hij niet zomaar in de media, zonder bewijs mag zeggen dat asielzoekers in Weert crimineel zijn. Heijmans heeft zowel bij het...   Meer


<< NieuwerOuder >>