Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

11-06-2017

Bewaarder kwam aan lichaamsholte jeugd gedetineerde.

Amsterdam – Een bewaarder van een jeugdinrichting heeft na bezoek van een jeugdige gedetineerde aan zijn lichaamholte gezeten, dat deelde de jeugdgedetineerde (14) vandaag aan de Bond van Wetsovertreders (BWO) mede.

De BWO is gestart met een eigen onderzoek waarbij ook vrienden en medegedetineerden van het slachtoffer worden bezocht en gehoord. Na het onderzoek zal er een brief gaan naar de contactpersoon van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met het verzoek de directeur op te dragen passende maatregelen te nemen.

Het onderzoek zal volgende week klaar zijn. Het delict deed zich vorige week voor in het Poortje te Groningen


Noot voor de redactie:
Voor informatie kunt u terecht op de perspagina van de BWO www.bondvanwetsovertreders.nl/Pers/ of telefoonnummer 061-497.92.08Terug naar overzicht