Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

09-06-2017

Kortgeding inzake sluiting Fort Oranje. Gemeente moet meewerken resocialisatie

Maastricht – De Bond van Wetsovertreders (BWO) start een kortgeding tegen de gemeente inzake de sluiting van Fort Oranje. “Er zitten een aantal leden van ons en die dreigen nu op straat te komen staan”,aldus de BWO.

Fort Oranje is niet de ideale plaats om te verblijven maar op straat is helemaal geen optie. “Ex-gedetineerden hebben het recht om daar te verblijven en niet iedereen maakt zich schuldig aan strafbare feiten, hier is sprake van willekeur”, aldus de bond.
De BWO zal namens de leden (50) tevens een bezwaarprocedure aanspannen dat ze daar kunnen blijven.

De gemeente Zundert is daarnaast verplicht zich in te zetten voor ex-gedetineerden om te resocialiseren, de bond zal de kort geding rechter vragen om op straffe van een dwangsom de ex-gedetineerden te helpen met resocialisatie b.v. door de camping op te knappen


Noot voor de redactie:
Voor informatie kunt u terecht op de perspagina van de BWO www.bondvanwetsovertreders.nl/Pers/ of telefoonnummer 061-497.92.08. De dagvaarding komt hieronder te staanTerug naar overzicht