Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

29-07-2017

Bond van Wetsovertreders heeft 50% meer dossiers in behandeling dan 2016

De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft in het eerste helft van 2017 50% meer dossiers in behandeling. In 2016 had de BWO 450 dossiers in behandeling en het eerste half jaar van 2017 920 dossiers.

De BWO ziet aan de dossiers dat, met name TBS ‘ers, vaker in het ongelijk worden gesteld door de klachtencommissie. De klachten die de BWO krijgt variëren van slecht voedsel (65%) tot positieve urinecontroles. (drugsgebruik) 25% en 10% overige klachten, zoals weigering bezoek e.d.

De positieve urinecontroles baart de BWO zorgen, deze komen veel voor in de TBS klinieken. Het is gevaarlijk om drugs te gebruiken met medicijnen daarbij komt dat drugs met medicijnen agressie opwekt waardoor er meer sancties worden opgelegd.

Gemiddeld zitten in de TBS klinieken patiënten 10 dagen in afzondering en dat is veel ten opzichte van de behandeling waar gesprekken voeren het hoofddoel is. Door het tekort van personeel zijn gesprekken voeren bijna niet mogelijk, en separeren ze de patiënten maar, dat is goedkoper dan extra personeel inzet.Terug naar overzicht