Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

03-07-2017

BWO doet aangifte van 3 strafbare feiten tegen directeur De Rooyse Wissel

De directeur van de Rooyse Wissel heeft aan de Bond van Wetsovertreders te kennen gegeven niet met de bond te willen praten, wij betreuren dat. De Rooyse Wissel is de eerste kliniek die dat niet wil. Om dingen toch voor elkaar te krijgen moet de BWO helaas andere middelen inzetten om de patiënten in de kliniek hun recht te geven wat de directie niet doet en binnen de inrichting een goede sfeer te verstrekken wat met de huidige directeur ook niet lukt.
Om een stevige fundering te bouwen is aangifte tegen de directeur gedaan van 2 a 3 strafbare feiten, onder dit bericht kunt u een afschrift downloaden. Nadat de Officier van Justitie een beslissing heeft genomen gaat het bestuur verder met "orde op zaken stellen" al dan niet met acties binnen en buiten.

 aangifte royse wissel.pdf


Terug naar overzicht