Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

04-01-2018

Justitie en reclassering discrimineren wajong-gedetineerden.

Het ministerie van justitie en veiligheid (J&V) en de reclassering discrimineren 90% van de gedetineerden die voor hun detentie een wajong uitkering krijgen, dat blijkt uit onderzoek van de Bond van Wetsovertreders (BWO).

Een wajong uitkering krijgt een persoon die al vanaf zijn 18e niet kan werken wegens een ziekte. Gedetineerden kunnen kort voor hun invrijheidsstelling deelnemen aan het Penitentair Programma (PP) om goed terug te keren in de maatschappij. Voorwaarde is dat gedetineerden werken maar wajongers kunnen niet werken. In de gevangenis moet een gedetineerden zijn best doen om met werken aan het PP mee te kunnen doen in een half open inrichting maar wajonger gedetineerden kunnen van dit recht geen gebruik maken.

Open inrichting
Ook naar een open inrichting kunnen wajong gedetineerden niet heen. In de wet is geen uitsluitsel van wajong gedetineerden daarnaast kan een wajong gedetineerde er zelf niets aan doen dat hij arbeidsongeschikt is. Uitsluiting om aan het PP mee te doen kan alleen bij gedetineerden die niet willen werken.

De BWO is een procedure bij de raad van strafrechttoepassing, namens 5 wajong gedetineerden, begonnen om hun ook aan PP mee te laten doen dat geldt tevens voor de jongeren in jeugdinrichtingen.

De stukken van de beroepsprocedure komen binnenkort hieronder.Terug naar overzicht