Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Perspagina.

Op deze pagina kunt u alle persberichten vinden. Om alle berichten te lezen moet u soms de pagina verversen. Onder de berichten kunt u brieven e.d. vinden.


Persberichten


Terug naar overzicht

03-04-2018

Bond van Wetsovertreders start kort geding tegen burgemeester Westland.

Op verzoek van twee polen gaat de Bond van Wetsovertreders (BWO) een kort geding voeren inzake het voornemen van de burgemeester om Polen uit een woning te zetten. De verzoekers zijn ex-gedetineerden en willen in het Westland blijven wonen omdat ze nergens anders een baan kunnen krijgen.

Volgens de BWO hebben de Polen het recht in de woning te blijven wonen op grond van de woningwet, daarnaast huren zij voor werk en dat prevaleert boven de hoeveelheid mensen wonen in een woning mits er geen problemen zijn en die zijn er niet, zo stelde de BWO vast.

Het verzoekschrift is inmiddels naar de rechtbank gezonden.Terug naar overzicht