Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Gastenboek.

Indien u wenst kunt u hier een bericht plaatsen over van alles en nog wat, de berichten worden door de moderator gelezen. Uw e-mailadres publiceren wij niet, deze is alleen om een feedback te geven als wij niet tot publicatie overgaan.


Gastenboek

30 berichten op 6 pagina's
Hendrik annoniem wegens druk directie
02-04-18 14:12:24
Beste BWO,

Wij gaan ons klaarmaken voor een hongerstaking omdat de directie niet wil luisteren naar ons.

Wij verzoeken jullie om met de directie te gaan praten, en eventueel actie te voeren.

Aangezien de directie laatst gelogen heeft tegen een aantal TBS'ers hebben wij geen vertouwen in hen en ook niet in het personeel

Groeten,

Hendrik
J van Heughten
28-02-18 16:15:23
Beste BWO,

De inspectie is nog steeds niet afgelopen en wij zijn er klaar mee, WE GAAN ACTIE VOEREN het is daarnaast erg onrustig na de vorige cel inspectie terwijl er op een paar simkaarten gaat.

Onze familieleden zijn ook ogerust hoe het allemaal gaat ze willen de 23ste dan ook graag mee actievoeren.

Wij hebben de nieuwe leden laten tekenen en die zijn op de post, zo staan we sterker naar de directie toe.

Wij houden jullie op de hoogte. Jullie mogen de pers benaderen graag annoniem mail mogen ze hebben als ze vragen hebben. De directie plaatst iedereen over die iets doet dat noemen ze opruuing
PI De Geerhorst gedetineerden commissie
28-02-18 16:01:22
Beste BWO,

De inspectie is nog steeds niet afgelopen en wij zijn er klaar mee, WE GAAN ACTIE VOEREN het is daarnaast erg onrustig na de vorige cel inspectie terwijl er op een paar simkaarten gaat.

Onze familieleden zijn ook ogerust hoe het allemaal gaat ze willen de 23ste dan ook graag mee actievoeren.

Wij houden jullie op de hoogte
Gedetineerden in BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:21:18
Geachte Directie,

Wij richten ons tot u met het volgende probleem.

Mensen binnen de BBI, die een positieve ZBBI indicatie hebben, moeten op dit ogenblik (te) lang wachten tot er plaats is in de de ZBBI units van Amerswiel.
Wellicht is dit zelfs een landelijk probleem.

Gevolg van de daardoor ontstane lange wachtlijst is:

- De doorstroom is gestagneerd voor mensen binnen de BBI Amerswiel en mensen van elders.
- De mensen met een positieve indicatie voor de ZBBI missen de frequentie van de weekenden die aan de status van de ZBBI zijn verbonden.
- Er ontstaat onrust binnen de genoemde groep en daarmee ook het thuisfront.
- Eventuele werkplekken zitten op werkkrachten te wachten zodat zelfs zelfs hier en daar economische schade het gevolg is.

Het is niet onze bedoeling u te adviseren over uw beleid, maar wij voelen ons binnen deze situatie benadeeld en zoeken naar een oplossing.

De volgende verzoeken kunnen daar een bijdrage in leveren:

- Is er een mogelijkheid binnen de ZBBI Amerswiel de plaatsen uit te breiden?
Zodat de doorstroming naar de ZBBI soepeler verloopt en een aantal van de knelpunten vervallen.

- Is er een mogelijkheid om de lang wachtende met ZBBI indicatie, de weekenden te compenseren door de frequentie van de weekenden te verhogen?

Hoogachtend,

Huisjes E t/m K
Bijgaande handtekeningen lijst ter ondersteuning van dit verzoek.
Gedetineerden BBI Zuyderbos / Amerswiel
26-02-18 16:20:04
Het zou gezien de huidige situatie en dan met name de onaanvaardbare wachtlijst menselijkerwijs en kijkende naar het resocialisatieprogramma (zie o.a.onder citaat Masterplan DJI) niet meer als billijk zijn.

Gedetineerden die over een beschikking van de selectiefuncionaris beschikken voor de ZBBI en verblijven in de BBI tegemoet te komen met als compensatie door bijvoorbeeld; 1. Een weekend extra te geven in de vier weken zodat zo iemand dan om de week op verlof kan.
2. Daarnaast bij het tijdelijk verlaten van de inrichting voor bijvoorbeeld resocialisatie zaken deze tijd niet meer van het verlof af te halen.
3. De reeds ZBBI geselecteerde gedetineerde éénmaal in de week in de gelegenheid te stellen hun boodschappen buiten te kunnen inkopen.

Vanuit de kluisje zouden bewoners over financiële middelen kunnen beschikken.
( hetgeen tevens ook de huidige problematiek van het winkel systeem enigszins zou kunnen opvangen)

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend

De gedetineerden BBI Amerswiel E t/m K


Citaat bron website DJI;

GEWENNING
Onderdeel van het Masterplan DJI was ook het sluiten van de (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen ((Z)BBI’s). Vooruitlopend op hun vrijlating konden gedetineerden buiten de inrichting werken en hadden ze één keer in de vier weken (BBI) of wekelijks (ZBBI) weekendverlof. In de huidige situatie bestaat deze gewenningsfase nog steeds, maar dan vanuit de gesloten inrichting waar gedetineerden op dat moment zitten.
Het kabinet wil in de toekomst gedetineerden belonen voor goed gedrag door hen in een plusprogramma te plaatsen met meer vrijheden en grotere zelfstandigheid. Dit is meer persoonsgericht en kan vanuit elke inrichting plaatsvinden. Doordat er meer verkeer van gedetineerden is met de buitenwereld, is het risico op binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens groter. Het is dan ook belangrijk om terugkerende gedetineerden goed te onderzoeken op smokkelwaar.

Einde citaat.

Bijgaand een handtekeningenlijst voor beide brieven.
Tonen: 5  10   20