Bond van Wetsovertreders


"A better way Forward"

 

 

 
 

Even voorstellen

De Bond van Wetsovertreders (afgekort BWO) komt op voor de belangen van gedetineerden, ex-gedetineerden en wetsovertreders in het algemeen. Zij  doet dit vanuit 3 locaties in Nederland Amsterdam (Noord,Zuid Holland en Utrecht), Zwolle (Overijssel, Drenthe en Groningen en Leeuwarden) en Eindhoven (Brabant, Limburg, Zeeland en Gelderland). op de contactpagina treft u de telefoonnummers e.d. aan. Voor de media zijn, per 1 januari 2015, aparte nummers per regio en voor na kantoortijden het landelijk nummer. De nummers kunt u vinden op de perspagina.

Anno 2014 is de roep om “criminelen” zwaarder te straffen aan de orde van de dag. Ook nemen burgers vaker het heft in eigen handen, daarnaast gaan burgers steeds vaker op de stoel van de rechter zitten en dat is een verontrustende ontwikkeling waar door de overheid tegen opgetreden moet worden. In Nederland kennen we een redelijk humaan detentiebeleid, welk beleid is vastgelegd in Europese verdragen (EVRM) en nationale wetgeving (Penitentiaire beginselenwet). In het Europees verdrag voor de rechten van de Mens is een ieder onschuldig tot de rechter iemand onherroepelijk schuldig heeft verklaard. Naar de mening van de BWO is het dus niet aan burgers en media om zelf een oordeel te geven of iemand de zich schuldig zou hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

De juwelier

Zo schafte een Juwelier uit Deurne (NB) een vuurwapen aan en hield hij deze voorhanden in zijn winkel om deze te gebruiken voor het geval er een overval zou plaatsvinden. Afgezien van het feit dat mensen geen winkels mogen overvallen is ook de juwelier “fout” met het aanschaffen en voorhanden hebben van een vuurwapen. Naar de mening van de BWO moet criminaliteit niet met criminaliteit worden bestreden maar is het aan de Politie om verdachten en misdrijven op te sporen, het Openbaar Ministerie (OM) om te vervolgen en aan de onafhankelijke rechter om te beslissen of iemand iets wel dan niet gedaan heeft, en daar binnen de grenzen van proportionaliteit een straf aan te verbinden.

De rechter

Indien vervolgens een rechter uitspraak heeft gedaan zal een veroordeelde zijn straf ondergaan waarbij het uitgangspunt is dat een veroordeelde na het uitzitten van zijn straf weer terug moet kunnen keren in de maatschappij. Helaas is het sinds 2002 achter uitwaarts gegaan in het laten terugkeren van een ex-gedetineerde in de maatschappij. Bezuinigingen leiden ertoe dat ex-gedetineerden vrijwel kansloos zijn na het uitzitten van hun straf. Woonruimte is nauwelijks of niet te vinden, het vinden van een baan (al dan niet passend) is eveneens onbegonnen werk. Het niet begeleiden van mensen die een detentieverleden hebben zal ten allen tijden het gevolg hebben dat zij weer terugvallen in de criminaliteit.

 Beroepsrisico of Burgerrisico?

De BWO geeft in onderstaand artikel een reeds aanhangige procedure weer van een burger die het heft in eigen handen nam om een vermeende inbreker te vloeren en bijna te wurgen. Omdat de BWO fel tegenstander is van eigen richting zijn de namen weggelaten:

Dat de burger de inbreker betrapt, dat zou je een beroepsrisico kunnen noemen en daar is op zich niets mis mee. De staatssecretaris en de minister van veiligheid- en justitie gaan echter nog een stapje verder. Het totallos slaan van een inbreker valt volgens de bewindslieden ook onder het "beroepsrisico". Gelukkig denkt de rechter daar heel anders over. De opsporing van personen die de wet overtreden ligt bij de opsporingsinstanties en de berechting bij de rechter. Steeds vaker nemen burgers het initiatief en "pakken" met enige regelmaat de verkeerde verdachte, die geen verdachte blijkt te zijn maar een simpele onschuldige burger die zijn hondje om 23.00 uur s'avonds uitlaat. De strafrechter sprak in juni 2014 een verdachte vrij en verwees de verdachte naar de civiele rechter om de schade te verhalen. Het is een onrechtmatige daad om een verdachte "te vloeren" en hem in de wurggreep te nemen met alle gevolgen van dien. Wat burgers niet beseffen is dat zij uit hoofde van die onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor de schade. In dit specifieke geval zal de man die de "inbreker" bijna zijn keel dichtkneep en blijvend letstel toebracht voor de rond de 175.341,00 euro schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering geeft hiervoor uiteraard geen vergoeding. Naar verwachting zal de man de rest van zijn leven moeten aflossen. Vanzelfsprekend heeft de BWO geen enkele moeite mee dat de man de rest van zijn leven al moeten rondkomen van 90% van de bijstandsnorm en ruim 1800,00 per maand moet aflossen, dit noemen wij het "burgerrisico". De uitspraak in de civiele procedure zal medio 2015 worden gepubliceerd. Het betreft hier een eerste uitspraak wat precident zal scheppen voor de volgende burger die het heft in eigen hand neemt, Who's next?

Kijkt u gerust rond op onze website en heeft u vragen? Stuur een e-mail aan het secretariaat,  u kunt natuurlijk ook bellen T. 085-401.49.65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1698

 

 

 

ExternalVideoWidget

Openingstijden

ma 10:00-13:00
14:00-21:00
di-vr 09:00-13:00
1400-2100
za, zo 10:00-17:00


Bovengenoemde tijden zijn de openingstijden van de BWO. Voor de media is de BWO 24 uur per dag bereikbaar op nummer 085-401.50.20.

 

  

Veel mensen zaten in 2013 onschuldig vast?

Hoeveel mensen zaten in 2013 onschuldig vast?

  1.000   5.000   10.000   20.000

 

 


Deze RSS-feed-widget is nog niet geconfigureerd.