Home

 Welkom op de website van de Bond van Wetsovertreders.

 

 

 Laatste nieuws:

 

Schokkend Twitter bericht Politie.

 

fotopol

Op internet is grote ophef ontstaan over een door de politie (Rotterdam-Rijnmond) getwitterde foto. Het betreft een foto met een enorm bloedspoor midden in de stad van Rotterdam (Weena). Hoewel de politie burgers contant vraagt niet zomaar misdrijven e.d. te Twitteren op Facebook te zetten en er op internet ruchtbaarheid te geven wenst de Nederlandse Politie op geen enkele wijze met de gevoelens van de burger rekening te houden en eerst zelf “op jacht” te gaan en door te rechercheren wat er aan de hand zou kunnen zijn, alvorens een heleboel te roepen.

Volgens de woordvoerster van de Politie was de Twitteractie van de diender “niet handig”. Als u als burger 3 km te hard door de stad gaat en per ongeluk door rood kachelt, ook uw auto iets te lang bij de winkel zetten om iets uit te laden is -soms- ook “niet handig” maar moet u wel diep in uw buidel tasten. Politiemensen komen er telkens maar mee weg met woorden als “sorry” “niet handig” en ga zo maar door. Erbij gezegd moet worden dat het plaatsen van een dergelijke foto niet strafbaar is, maar van een politieagent die een voorbeeld functie heeft mag je toch wel een zorgvuldigere houding verwachten, want……zoals de politie roept: “Het aanzien van de Nederlandse Politie mag een agent niet beschadigen”. Het bloedspoor was overigens van een emmer bloed die uit de vrachtwagen van een slager was gevallen…….weer een “misdrijf” opgelost.

 

 


Bewindslieden Justitie denderen door porseleinkast.

 

Porseleinkast

De twee bewindslieden (minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven) lobbyen bij het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtspraak (club van rechters) om verdachten vaker in voorlopige hechtenis te houden. Volgens de minister en de staatssecretaris proberen zo’n 12.000 veroordeelden hun straf te ontlopen, althans ze lopen nog vrij rond. Wat de heren bewindslieden niet naar buiten brengen is dat de overheid veroordeelden lekker buiten laten lopen en er niets dan wel weinig aan doen achter te veroordeelden aan te lopen, immers daar is geen capaciteit voor. De minister wil dat burgers aangifte doen, terwijl er geen capaciteit is om die op te nemen, de minister wil veroordeelden achter de tralies zetten terwijl de staatssecretaris gevangenissen (alweer vanwege bezuinigingen) gaat sluiten. Bewaarders op straat zet (alweer vanwege bezuinigingen) omdat ze overbodig zijn en zelfs een gevangenis gaat verhuren aan de zuiderburen omdat deze overbodig is. Vervolgens willen  de minister en de staatssecretaris dat de rechterlijke macht (super) snelrecht vaker gaat toepassen en verdachten maar alvast vast te zetten zelfs indien een vonnis nog niet onherroepelijk is. Juist is dat een vonnis van de rechter ten uitvoer moet worden gelegd en dat wil zeggen dat iemand die onherroepelijk is veroordeeld zijn straf moet uitzitten.  Het voert echter te ver om alvast een “voorschotje” te nemen op wat een rechter zal gaan beslissen. Daarnaast is het, in het kader van de bezuinigingen tegenstrijdig om mensen vast te zetten die vervolgens door de rechter al dan niet in hoger beroep worden vrijgesproken. De overheid moet jaarlijks tonnen betalen aan verdachten die ten onrechte hebben vastgezeten om nog maar niet te spreken van de daadwerkelijke schade die mensen lijden door de onterechte hechtenis (verlies van huis en haard e.d.).  De door de staatssecretaris ingezette bezuinigingsmaatregelen  binnen het gevangeniswezen en de doelstelling om mensen maar vast te zetten om te voorkomen dat ze “zoekraken” zal uiteindelijk aan schadevergoedingen meer kosten. Ook het college voor de rechten van de mens concludeerde in haar jaarlijkse rapportage dat Nederland weinig oog heeft voor de mensenrechten. Het college bekritiseert hier  de ZSM-werkwijze van het Openbaar Ministerie die de doorlooptijd van eenvoudige strafzaken door het Openbaar ministerie zelf worden afgehandeld. Het eerlijk proces beginsel van een verdachte komt hierdoor in gevaar omdat het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van de rechter een sanctie kan opleggen. We noemen dit ook wel het “slik of stik” beginsel.  Ook hier geldt “voorkomen is beter dan genezen”.

 


Sociale uitkering aanvragen? Let op! u bent verdacht.

 

camera

 

Nederland kent anno juli 2014 ruim 675.000 werkeloze burgers, mensen die graag willen werken maar eenvoudig weg om wat voor reden niet aan de slag komen. Ondanks diverse toezeggingen van het kabinet om de werkeloosheid terug te dringen is het kabinet hierin of slechts ten dele in geslaagd. U bent als werkeloze burger al verdachte als u aangewezen bent op een sociale uitkering. Als u een uitkering van rijkswege ontvangt dan is de tijd doorkomen niet echt een pretje getuige het feit dat de overheid precies wil weten wat u in het dagelijkse leven doet. Het meerdere malen hetzelfde huis binnenlopen heeft al een vermoeden dat u samenwoont. Vroeger lagen sociale rechercheurs in de bosjes om het ondergoed en sokken aan de waslijn te tellen, en als er al een alleenstaande vrouw op een adres woonde en er hing een mannenonderbroek dan was het oppassen geblazen. Het feit dat uw buurvrouw de was voor u deed omdat uw wasmachine kapot was en uw onderbroeken aan de lijn hing om te laten drogen zodat u weer een droge onderbroek aan kon doen maakte een einde aan het bespieden van burgers. Inmiddels hebben 6 Gelderse gemeenten (Wijchen, Ubbergen, Beuningen, Groesbeek, Heumen en Millingen aan den Rijn)  een nieuw middel ingezet om bijstandsfraude te lijf te gaan. De camera heeft inmiddels zijn intrede gedaan. U staat als burger in de kijkerd hoevaak u bij die ene kennis naar binnen gaat en er weer uitkomt, blijft u slapen? Hoelang blijft u slapen? De opgehangen camera’s zijn opgehangen op de openbare weg waarmee de lokale overheid feitelijk laat zien dat er geen sprake is van een reële verdenking maar dat bepaalde buurten waar de meeste “uitkeringstrekkers” wonen in de gaten gehouden kunnen worden. U bent dus al verdachte als u een uitkering van overheidswege ontvangt, als straf dat diezelfde overheid maar telkens faalt en haar loze beloftes om de werkeloosheid terug te dringen niet nakomt. Het feit dat juist U als “Jan met de Pet verdachte” in beeld komt en de “hogere heren” buiten schot blijven, wij doelen dan op bestuurders van b.v. ziekenhuizen die vrijwel dagelijks lopen te frauderen met zorgdeclaraties, daar heeft de overheid geen boodschap aan, getuige het feit dat een declaratie van een ziekenhuis bij de verzekering van 3.500,00 (voor het verwijderen van een splinter) kennelijk voor de heer Opstelten (Jusititie) en Schippers (volksgezondheid)  geen reden is een onderzoek te doen naar het declaratiegedrag en de daarvoor verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk te vervolgen. Of de overheid zelf (NZa), de bestuurders van de Nederlandse zorgautoriteit die zich laat betalen voor buitenlandse reisjes en die reisjes laten betalen door bedrijven die ze moeten controleren. Als u vrijheid wilt, wat u volgens de wet en verdragen toekomt, en dit niet wil verliezen moet u zeker geen uitkering van overheidswege aanvragen, immers uw vrijheid bent u kwijt en valt u ten prooi aan de willekeur van de overheid.


Integriteit Politieambtenaren wankel.

 

politie_onderzoek_aangifte-600x450

Als je in de rechtszaal roept dat een politieambtenaar aan het liegen is dan breekt de hel los. Maar het komt regelmatig voor dat politieambtenaren het niet zo nauw nemen met hun verklaringen. Politieambtenaren maken zich met grote regelmaat schuldig aan meineed (artikel 207 WvS). Het verdraaien van feiten in een proces-verbaal maar ook het opmaken van valse verklaringen zijn vaak aan de orde van de dag. Buiten het afleggen van valse verklaringen “om de zaak maar rond te krijgen” maken de dienders zich regelmatig schuldig aan het overtreden van de wet, zoals wildplassen het even aandoen van de sirene om door het rood te kunnen rijden, het onrechtmatig binnentreden van een woning en het op de bon slingeren van een automobilist die door rood zou rijden, terwijl een openbare camera toch echt aangeeft dat het onderste lampje van het stoplicht brandde in plaats van het bovenste lampje van het stoplicht.

 

Opzet in het spel?

Het is natuurlijk niet altijd de schuld van de politieambtenaren zelf. Hoewel ze wel zelf verantwoordelijk zijn voor hun “daden” is het vaak de Haagse druk die hun er toe aanzetten om processen-verbaal te vervalsen om een zaak met positief resultaat door de rechtszaal heen te loodsen. Immers bij het aantreden van de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, kreeg de burger een belangrijke belofte……..”We pakken de criminaliteit hard aan en minder rechten voor criminelen”. Dat dit tot het gevolg heeft dat de criminaliteit niet wordt aangepakt maar zich verder vertakt in de wetsdienaren van de overheid is wel te verwachten, daar hoef je geen minister voor te zijn om dat te begrijpen.

 

In de rechtszaal

Rechters vertrouwen over het algemeen op de juistheid van de verklaringen van politieambtenaren omdat een verklaring op ambtseed dan wel ambtsbelofte is opgemaakt, en dat kan het -volgens de rechters- niet anders dan dat de diender het bij het juiste eind heeft. Maar niets is minder waar. Zelfs de cijfers van het met positief resultaat afwikkelen van aangiftes, gedaan door de burgers, worden regelmatig door politieambtenaren vervalst. “Om de minister en de eerste hoofdcommissaris tevreden te stellen”, aldus een Amsterdams politieambtenaar, die vanzelfsprekend anoniem wenst te blijven, want voor politieambtenaren die wel eerlijk willen zijn is er bij de Nederlandse Nationale Politie geen plaats.

 


“Politieagenten” op Twitter en Facebook!

 

facebook3

Slachtoffers van misdrijven spelen voor politieagent. Die trend signaleert het Algemeen Dagblad. Via Facebook en Twitter schakelen slachtoffers contacten in om daders te vinden. Dat gaat naar eigenrichting ruiken, vinden politie en advocaten. De politie is meestal blij met tips, maar facebookacties zijn een doodlopende weg, stelt Frank Smilda, dé politie-autoriteit op het gebied van sociale media in het AD.

 

Nuance verdwijnt

Burgers gaan volgens hem onzorgvuldig te werk. Als een betrokkene toch niet de dader is kunnen de gevolgen niet te overzien zijn, zegt Smilda: ‘Iemands naam is dan voorgoed beschadigd.’ Hoogleraar publieke innovatie Albert stelt dat burgers ‘geen boodschap’ hebben aan wat er wel en niet naar buiten gebracht wordt, waar de politie dat zorgvuldig afweegt. ‘De slachtoffers denken dat ze alles mogen doen om de daders te pakken. Elke nuance is verdwenen. Dat ondermijnt de rechtsstaat.’

 

Principiële bezwaren

Cijfers zijn niet bekend, maar de ‘doe-het-zelf-justitie’ zit wel in de lift, aldus het AD. Wettelijk is tegen facebookacties niet veel te doen. Het is niet strafbaar om tips te vragen op internet. Of door burgers gevonden bewijs bruikbaar is in een strafproces is aan twijfel onderhevig. Advocaat Gerard Spong heeft daar principiële bezwaren tegen. Volgens hem werkt dat het illegaal handelen van particulieren in de hand. ‘Het is een vorm van bewijs witwassen. De overheid maakt hiermee in feite ook vuile handen’, aldus Spong.

 

Consequenties

Advocaat Frank van Ardenne zegt dat de politie moet ingrijpen als een particuliere zoektocht via internet uit de hand gaat lopen. Van Ardenne: ‘De politie heeft het monopolie om inbreuken te maken op privacy bij verdenkingen.’ Van Ardenne ziet risico’s zoals willekeur, een verkeerde verdachte beschadigen en het veroorzaken van schadelijke neveneffecten. Daar moet de politie tegen optreden, vindt Van Ardenne. ‘Als zij dat niet doet zou dat consequenties kunnen hebben in het eventuele strafproces. Het OM kan niet ontvankelijk in de vervolging worden verklaard of er kan strafvermindering volgen.’

 

‘Ieders verantwoordelijkheid’

Het Openbaar Ministerie is er ook geen voorstander van dat mensen zelf op zoek gaan naar daders. Maar het wijst dit soort burgerinitiatieven ook niet geheel af. OM-woordvoerder Wim de Bruin vindt het ‘ieders verantwoordelijkheid’ om zorgvuldig met de privacy van anderen om te gaan. ‘Het is aan de rechter om te beoordelen in hoeverre het schenden van iemands privacy rechtmatig is geweest.’

 

 


 

Aart Taart, nader onder de loep!

 

taart

Iedereen breekt er zijn nek over, politiemensen, officieren van justitie, rechters, reclasseringsinstellingen, psychologen en psychiaters en wij ook. Hoe is het toch mogelijk dat mensen, die landelijke bekendheid genieten, het telkens weer voor elkaar krijgen om andere te duperen. Om daar achter te komen kwam de BWO op het idee om een “bekende” oplichter is in alle vrijheid vragen te stellen. Wij bezochten Aart van A. Alias Aart Taart en Aart fietsbel. Hij heeft inmiddels de zoveelste veroordeling (18 maanden) te pakken.

Aart (39) staat bekend als een meneer die maarliefst 150 taarten, 12 fietsen, 75 dozen bonbons, 125 saucijzenbroodjes een heel regiment gereedschap op rekening kocht, in zijn gammele combo, laadde en de bakkerswereld, fietsenmakers en doe-het-zelf zaken met de onbetaalde rekening liet zitten, over een tijdvak van 6 maanden.  Bij de laatste taartenroof had Aart ook nog zin in een puddingbroodje van 1,25 en zei tegen de banketbakker “zet die ook maar op de rekening erbij”. Rechters krabben zich al jaren achter hun oren en zien deze lieden met enige regelmaat terug voor het overbekende hekje in de rechtszaal, met de mededeling ” ha u bent er weer”?

Het is eigenlijk heel simpel vertelt Aart. Ondanks dat je landelijke bekendheid geniet is iedere ondernemer uit op geld veel geld verdienen en daar maak ik handig gebruik van. Als trouwe “klant” zien ze me graag 50 taarten, 12 fietsen, 75 dozen -dure- bonbons en 125 saucijzenbroodjes afnemen, een ondernemer vraagt nooit om een contante of vooruitbetaling en daar maak ik dan weer handig gebruik van. Uiteindelijk verkoop ik de spullen, op marktplaats, markt e.d. en dat levert behoorlijk wat op, en als je moet rondkomen, in deze tijd, van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (891,00 per maand) en ziet wat het leven allemaal kost dan is dat een welkome bijverdienste. Dus in feite maak ik gebruik van de hebberigheid van anderen, die blind zijn als er geld valt te verdienen. Hun hebberig ik ook, aldus Aart. Maar ook politiemensen neemt Aart bij hun Neus. ” bij het laatste verhoor moest ik wachten om weer terug naar mijn cel op het bureau te worden gebracht. De rechercheur was even een kopje koffie halen en ik drukte op de bel. De agent zei vertelt u maar, ik gaf aan dat ik reclasseringsmedewerker was en terug naar kantoor wilde omdat ik klaar was en ik liep zo de vrijheid tegemoet, tot aan de automatische poort. De politiemedewerker zag mij staan bij de poort en herkende me dus bleef de poort dicht en in een mum van tijd stond de koffiepakkende rechercheur achter me met de vraag waar ik heen wilde. Bijna gelukt dus!

 

Met de verkoop van de onbetaalde goederen verdiende Aart in 6 maanden zo’n 21.000,00, dat is ongeveer 3.500 per maand. Een aardige “bijverdienste”.

 


 

“Autodieven” tot tweemaal toe vrijuit door fout OM

 

zware jongens

 

Soms zit het het Openbaar Ministerie (OM) ook niet mee. twee verdachten en leden van de BWO, Jeroen D. (19) en Michel T. (20), legde stuurden ons vier dagvaardingen toe ( 2 per persoon) uit 2 verschillende arrondissementen. De heren werden verdacht van het stelen van twee dure bolides. Kennelijk maakt het OM ten gunste van verdachten veel fouten in de tenlastelegging (dagvaarding). In twee verschillende arrondissementen Noord-Nederland en Brabant was het OM ervan overtuigd dat de heren de twee bolides hadden gestolen. Maar de tenlasteleggingen klopte niet en beide verdachten gingen vrijuit.

De heren hadden tot tweemaal toe zin om een proefritje te maken met de dure bolides. In het eerste geval werden ze na een wilde achtervolging op de A9 -tussen Alkmaar en Amstelveen- klem gereden en in het tweede geval op de A59 -ten noorden van Breda- werden ze een week later weer klem gereden door een Volvo van de KLPD.

In beide dagvaardingen stond dat de heren werden verdachte van het stelen van de bolides maar die tenlasteleggingen zijn onjuist. De heren maakte gewoon een -weliswaar lang- proefritje  maar de voertuigen waren niet gestolen en hadden ze dus niet uit de misdrijf onder zich. Dus is het geen diefstal maar verduistering. Het was wel diefstal geweest als de heren hadden ingebroken bij de dealers en de autosleutels hadden gestolen maar daar was geen sprake van. De tweede rit eindigde in een drassig weiland en ze kwamen vast te zitten, verwoede pogingen om los te komen mislukte en dat had tot gevolg dat de KLPD-ers door de modder banjerde om de verdachten aan te houden. De tweede auto was door het weilandritje aardig beschadigd, maar door de vrijspraak kon de dealer de schade niet via de strafprocedure op de verdachten verhalen, een civiele procedure is dis de enige kans voor de dealer. De heren kregen ook nog een claim voor de onterechte zes weken detentie  2.765,00 euro ieder.


Zwijgen of praten?

 

handboeien

Je bent aangehouden door de politie en verdachte. Moet je dan zwijgen of praten? Wij leggen uit:

Op het moment dat je bent aangehouden kan de politie je verhoren voor een periode van 6 uur, en om je identiteit vast te stellen ophouden wat langer kan duren dan de 6 uur. In de eerste periode van 6 uur heb je geen recht op een advocaat, daar heb je recht op vanaf de inverzekeringstelling. Wij adviseren in de eerste periode van 6 uur, voorafgaand aan de verzekeringstelling, nooit iets te zeggen. Afgezien van het feit dat de politieambtenaar (verhoorder) erop aan zal dringen om maar te “bekennen” is het nog maar de vraag of de politie in dit stadium voldoende bewijs heeft. De politie zal aangeven dat er voldoende bewijs is en als je weer snel de straat op wil kan dat alleen als je een bekentenis aflegt, ook het beruchte “kopje koffie” en “sigaretje” wil de politie nog weleens inzetten om de verdachte te laten bekennen. Het komt steeds vaker voor dat de politie deze 3 vriendendiensten gebruikt om een bekentenis op papier te krijgen. Het is niet aan de verhoorder om te beslissen of iemand in verzekering gesteld zal worden en de “cadeautjes” van een kopje koffie of sigaret kunnen nare gevolgen hebben in een eventuele strafzaak omdat een afgelegde bekentenis moeilijk terug te draaien is, daarnaast is het niet de verhoorder die beslist of je langer vast moet blijven zitten maar dat is voorbehouden aan de hulpofficier van justitie (meestal een inspecteur). Onlangs heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) uitspraak gedaan dat een verdachte zich mag laten bijstaan bij het politieverhoor door een advocaat. Deze uitspraak is in Nederland nog niet in de wetgeving opgenomen. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft inmiddels aan de Hoge Raad een positief advies uitgebracht om advocaatbijstand bij het politieverhoor toe te laten, welk advies over het algemeen dor de Hoge Raad zal worden overgenomen, maar dat duurt meestal wel even. De verwachting is dat dit nog in 2014 realiteit zal worden. Tot die tijd: tot je advocaat er is mondje dicht!


Overleveren of uitleveren?

 

vliegtuig

We krijgen vaak de vraag wat is het verschil tussen overleveren en uitleveren? Wanneer verdachte is van een misdrijf in Nederland en in het buitenland verblijft kan het Openbaar Ministerie (OM) om overlevering of uitlevering van de verdachte vragen. Als er sprake is van een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd door Nederland dan spreken we van een overlevering. Als het een internationaal arrestatiebevel is (buiten de EU) spreken we van een uitlevering. Bij een overlevering kan de verdachte bezwaar maken. De buitenlandse rechter zal het overleveringsverzoek marginaal toetsen. Tegen het overleveringsbesluit is geen hoger beroep mogelijk.

Een uitleveringsverzoek dus een verzoek buiten de Unie is wat gecompliceerder. De rechter die moet beslissen over de uitlevering aan Nederland zal in eerste plaats moeten toetsen of er een uitleveringsverdrag bestaat en het delict moet in het betreffende land eveneens strafbaar zijn en de schuld moet meer dan een redelijk vermoeden bevatten.

Ook een lidstaat van de EU kan om overlevering vragen en een land buiten de EU om uitlevering.  De Rechtbank in Amsterdam is speciaal belast met de beslissing of een verdachte zal worden overgeleverd dan wel uitgeleverd. De toetsing of het overleveren of uitleveren van een verdachte is toegestaan is hetzelfde als in het buitenland. De overleveringsprocedure duurt in beginsel zo’n 2 maanden en de uitleveringsprocedure kan 2 jaar duren ( vanwege de beroepsmogelijkheid bij uitlevering).

 


Bond van Wetsovertreders tikt De Rechtspraak op de vingers in zaak Bonnie & Clyde

 

bonnieDe Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft vandaag, 5 juni 2014, De Rechtspraak op haar vingers getikt. De Rechtspraak kwam met de mededeling dat de inmiddels bekende Nederlandse Bonnie & Clyde criminelen waren die onlangs door Duitsland aan Nederland zijn overgeleverd. De BWO heeft de Rechtspraak erop gewezen dat de typering criminelen in de zaak  van Marco van de P en Enise B. voorbarig is en dat zij slechts de titel verdachten mogen dragen en dat er geen sprake kan zijn van “criminelen”.  Tot op het moment dat een eventueel vonnis of arrest onherroepelijk is en geen beroep meer mogelijk is zullen zij als verdachten dienen te worden aangemerkt dat geldt voor een ieder, dus ook voor “Bonnie & Clyde”. De Rechtspraak heeft haar voorbarige en  onterechte beschuldigingen inmiddels gerectificeerd.

 


Volkskrant journalist Peter de Graaf maakt blunder op blunder!

volkskrant

 

Op 19 april 2014 kopt de Volkskrant: “ Bond van Wetsovertreders bestaat slechts uit één man”. Journalist de Graaf heeft vóór het schrijven van het artikel een tweetal telefoongesprekken met de voorzitter van de BWO. Uit de gesprekken, die overigens zijn opgenomen, (niet specifiek vanwege de journalist maar altijd). Uit de telefoongesprekken geeft de journalist aan dat de Bond van Wetsovertreders een “eenmanszaak” zou zijn. De voorzitter van de gevangenenbond Pieter Vleeming legt de journalist uit dat een vereniging geen eenmanszaak kan zijn omdat de BWO geen commerciële instelling is maar een non-profit organisatie. Vervolgens geeft de journalist aan dat hij met een woordvoerder van het ministerie heeft gesproken en dat deze aangeeft nog nooit van de Bond van Wetsovertreders te hebben gehoord, o nee zegt de Graaf toch wel één keer in juni 2013. Vleeming betwist het ongerijmde verhaal van de journalist en De Graaf geeft aan, o nee u heeft gelijk ik moet toch maar eens gaan informeren bij de woordvoerder. Ook geeft De Graaf aan dat uit onderzoek van het ministerie zou blijken dat er geen gevangenen lid zouden zijn van de BWO dat directieleden de BWO niet kennen en ga zo maar door. De Graaf stelde in totaal 25 vragen en deze zijn door de BWO verifieerbaar weerlegt. De Graaf denkt rond de paasdagen het ei van Columbus uitgevonden te hebben maar zoals verder blijkt is het uiteindelijk maar een paaseitje.

In het artikel gaan de ongefundeerde beschuldigingen van De Graaf pas echt van start, niet om de waarheid te schrijven, zo valt op te maken uit de telefoongesprekken maar om vermoedens te ventileren. De Graaf gaat al met de kop de fout in. Een vereniging, en dat is de BWO, kan helemaal niet uit slechts één persoon bestaan. Vleeming legt aan De Graaf uit hoe het verenigingsrecht in elkaar zit dus dat een vereniging minimaal uit twee personen moet bestaan. Daar heeft De Graaf een “logisch” antwoord op “o, dat is juridisch”. In het artikel van 19 april dat de BWO slechts uit één persoon zou bestaan gaat De Graaf zichzelf corrigeren, 5 regels later is er weer een lid bijgekomen en 9 regels later zouden het weer 4 kunnen zijn. De Graaf weet het eigenlijk ook niet. In ieder geval komt het De Graaf niet in zijn hoofd op om de simpele vraag te stellen mag ik de ledenlijst is inzien? Nee dat doet De Graaf niet want dan weet hij de waarheid en die wil hij niet weten.

 

Na het verschijnen van het artikel heeft de BWO, voor zover in de korte tijd van ongeveer 6 weken mogelijk, onderzoek gedaan in welke gevangenissen de journalist zou zijn geweest maar niemand weet van niets, op bezoeklijsten komt hij niet voor en zelfs telefonische interviews zijn niet geregistreerd. Een dat kan kloppen. Het is voor een journalist namelijk onmogelijk gedetineerden te bezoeken, op een hoge uitzondering na, en zelfs niet op eigen initiatief te spreken. De BWO krijgt daarnaast van andere media en zelfs universiteiten de vraag of de BWO ex-gedetineerden “kan leveren” voor in een radio of televisie uitzending, desnoods anoniem. Ook bij andere belangenbehartigers en vrijwilligersorganisaties komen verzoeken binnen om ex-gedetineerden te leveren. Dus het feit dat de Graaf gedetineerden en ex-gedetineerden als “bron” kan vermelden is volstrekt onjuist, het kan eenvoudig niet. Ook in  de vermelde “kringen” van advocaten weten ze van niets en kennen journalist De Graaf niet.

 

Dat de Bond van Wetsovertreders hier een punt heeft klopt wel want als de BWO enkele weken, na het onderzoek,  confronteert via een e-mail dat hij helemaal de in het artikel genoemde bronnen niet kan hebben en om percentages vraagt hoeveel gedetineerden en ex-gedetineerden hij dan heeft gesproken dan doet De Graaf ineens het stil zwijgen toe en wil daarop niet reageren, klik hier voor de 5 kritische vragen aan De Graaf en zijn antwoord daarop. Kennelijk beginnen de zweetdruppeltjes over het hoofd van De Graaf stevig te rollen want hij weet niet te antwoorden en vraagt zijn “collega’s” (Tonie en Pieter) om advies, in plaats dat hij zijn -concept- reactie aan zijn twee collega’s stuurt, maakt de Graaf tot overmaat van ramp de fout om het eerst naar de BWO te sturen, onderstaande tekst ontvangt de BWO van De Graaf. Wilt u ook mee smullen van de telefoongesprekken tussen De Graaf en de BWO klik hier (wachtwoord vereist)

 

In ieder geval kunnen we concluderen dat deze journalist niet uitblinkt van zorgvuldigheid en dat ligt helemaal in de lijn met het geschreven artikel. Wordt vervolgd.

 

 


 

 

Krabben achter je oor tijdens autorijden kost in Nederland 237,00

 

politie

Als je als hardwerkende automobilist naar huis gaat samen met je vrouw en al rijdend achter je oor krabt ben je “het haasje”. Dat overkwam een automobilist uit Alkmaar. De dienders waren onverbiddelijk, betalen! U belde tijdens het rijden. De betrokken agenten wenste niet in het telefoongeheugen van de “bellende” automobilist te kijken om te kunnen constateren dat de automobilist vóór de staande houding niet had gebeld. Omdat de agenten van niks willen weten moet deze “Wetsovertreder” eerst 237.00 euro afrekenen en vervolgens naar de kantonrechter om zijn geld terug te vragen. Het behoeft weinig betoog dat je als burger niets hebt te vertellen in dit land omdat een proces-verbaal door de politieambtenaren op ambtseed dan wel ambtsbelofte is opgemaakt en het niet anders kan dat de agent in kwestie gelijk heeft. Godzijdank heeft de “mobiele beller” een uitdraai van zijn provider kunnen krijgen waaruit onomstotelijk blijkt dat de betrokken automobilist tijdens het rijden niet aan het bellen was. Wie betaald de kosten van bijstand voor deze automobilist? De Nederlandse overheid geeft dan vanzelfsprekend niet thuis. Duur autoritje al zeggen wij het zelf!

 


 

Banner Doornbos

Advertentie

 


 

Klacht tegen Amsterdamse rechter Korthals-Altes.

 

boze rechter

De Amsterdamse strafrechter Willem Korthals-Altes is het beu dat verdachten staan te liegen en wil verklaringen van verdachten gelijk trekken met een getuige die een verklaring aflegt onder ede. Wat deze rechter kennelijk niet weet is dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen vervolging. De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft bij het gerechtsbestuur van de Amsterdamse rechtbank een klacht ingediend tegen de Amsterdamse strafrechter Korthals-Altes.De loslippige rechter is van mening dat verdachten die tijdens de zitting staan “te liegen” daarvoor straf moeten krijgen. Korthals-Altes denkt hiermee een statement te maken. Korthals-Altes gaat echter nog een stapje verder en trekt de vergelijking met getuigen die onder ede een verklaring afleggen. De BWO is van mening dat de Amsterdamse rechter, mede door het optreden in de media, de schijn van partijdigheid wekt. Verdachten die voor zijn hekje moet verschijnen en hun raadslieden moeten goed opletten op de zitting om te kijken of een wrakingsverzoek kans van slagen heeft als deze rechter bepaalde opmerkingen maakt. De rechter krijgt trouwens met name van de Raad voor de rechtspraak de wind van voren. Toch een “uitglijder”? Daarbij moet opgemerkt worden dat de officieren van justitie ook wel vaker verhaaltjes staan te voorkopen en in bepaalde gevallen niet schromen om dossiers van verdachten  “op te fleuren”  of stukken te laten “verdwijnen” -kortweg gezegd- staan te liegen. De heren officieren zouden in dat specifiek geval ook vervolgd dienen te worden. Daar rept de “wonderrechter” met geen woord over.

 

 


Opstelten en OM zoeken in “alle hoeken en gaten”

opstelten

VVD minister Opstelten zoekt in “alle hoeken en gaten” waar het ene afschrift is gebleven waarop het transactiebedrag staat wat is uitgekeerd aan Cees H.  Niet dat Cees H. het iets zou interesseren maar de kamer wil graag openheid van zaken. Merkwaardig echter is dat gegevens van burgers (w.o. verdachten en veroordeelden) tot in lengte van jaren bij justitie blijven liggen, maar als de minister van veiligheid en justitie “met zijn billen bloot moet” en aan de kamer verantwoording moet afleggen over de “deal” die de staatssecretaris heeft gesloten in de zaak Cees H. is er ineens niets meer terug te vinden. Waar o waar is dat ene afschrift. Volgens de minister heeft dat te maken met het feit dat de overheid verschillende malen van betalingssysteem is veranderd. Onduidelijk is echter wat het veranderen van een betalingssysteem te maken heeft met het archief. Wordt vervolgd.

 

 

 

 


 

BWO in debat met Sloveense Minister van Justitie

President Pahor Slovenie

President Pahor Slovenie

 

De Sloveense minister van justitie, Senko Plicanic, wil, op voordracht van de Sloveense President Pahor, in de voetsporen van zijn Nederlandse ambtgenoot treden en de eigen bijdrage voor gevangenen invoeren. De BWO gaat met de minister op 5 maart 2014 in debat bij de televisiezender RTV Slovenija. Volgens de BWO moet de minister afzien van de eigen bijdrage enerzijds omdat het gevangenisregime in Slovenie vele malen anders is dan in Nederland. Gevangenen in Slovenie verdienen niets tijdens hun detentie en anderzijds is het uitganspunt van het EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens) dat de lidstaten de kosten van detentie betalen.

 

 

 

 


 

politie

Politie inspecteurs overtreden nog steeds de wet.

In Nederland lopen nog steeds inspecteurs rond die gewoon weg de wet overtreden door zich voor te doen alsof ze een functie hebben die ze helemaal niet hebben, de BWO nam enkele inspecteurs onder de loep. Een inspecteur heeft, na het behalen van de daarvoor vereiste papieren, tevens de titel “hulpofficier van justitie”, die o.a. de mogelijkheid heeft verdachten in verzekering te stellen. Maar het komt nog steeds voor dat deze heren hun bevoegdheid misbruiken omdat de vereiste papieren zijn verlopen. Binnen de politie organisatie is echter niemand die naar kraait. Het is onbegrijpelijk dat dit soort heerschap gewoon de wet overtreden en zich uitgeven voor iemand die ze niet zijn om uiteindelijk te beslissen om verdachten vast te zetten. De BWO heeft de betreffende advocaten van de verdachten waarop het betrekking heeft op de hoogte gesteld dat deze inspecteurs onbevoegd waren de verdachten in verzekering te stellen.

 

 


Even voorstellen, de  (wijk) politieagent van het jaar! Frank Arendsen, werkzaam in Ede. (waar burgers in Ede helemaal niet zo blij mee zijn).

Frank Arendsen

Arendsen is wijkagent in Ede en een van de medewerkers van Bouwman die er helemaal voor gaat. Slinger mensen die moeten overgeven op de bon. Ha! op Twitter ermee, halen we weer mooi de pers en misschien wel één streepje extra op mijn mooie witte blouse. O en mijn korpschef? O die ontmoet ik maandag vast wel voor een flinke pluim. Mooi weekend heb ik weer, en ik heb de media gehaald met dit fantastische resultaat. O, ja ik overlegde met Michel, mijn collega wel te verstaan, die was het helemaal met mij eens, weer een vriendje erbij. Voor de mensen die reageren op Twitter, pas op! Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar hahahahaa, en ik handhaaf de wet, Ik wel, jullie niet……wat heb ik toch een topbaan! Ik ben politieman. Ik handhaaf met al mijn collega’s de wet, o dat er een paar die wet overtreden en een pvtje vervalsen om een onschuldig iemand veroordeeld te krijgen en een inspecteur baas die zich uitgeeft voor hulp officier van justitie terwijl hij dat niet is, zeggen we natuurlijk niet. Ome Bouman komt dan in actie! (O het moet er nog even bij; burgers vinden Arendsen helemaal niet zo’n grandiose man, ze begrijpen niet dat hij een bon uitschrijft voor iemand die moet overgeven op straat, maar daar heeft Arendsen natuurlijk niets mee te maken, scoren zullen we, dat is het belangrijkste boven een overgevende burger helpen, want daar is de politie niet meer voor red.) Als de kantonrechter straks de boete van Arendsen de prullenbak ingooid dan zul je onze wijkagent van het jaar er niet meer op twitter over horen, het staat niet chique:Arendsen sloeg de plank behoorlijk mis met bekeuren wildovergever“.

 

 


 

politie

Politie Noord-Holland “hoort” dove verdachte

Dat de politie eenheid Noord Holland weinig compassie heeft met een verdachte blijkt wel als ze overgaat tot aanhouding van een mevrouw die al vanaf haar geboorte doof is. Mevrouw P. is als verdachte (verkeersboete) aangehouden en de “heren” rechercheurs gaan de betrokken verdachte ondervragen. Logischerwijs geeft de vrouwelijke verdachte geen antwoord op de vragen van haar verhoorders, want de vrouwelijke verdachte verstaat de heren gewoon weg niet. Mevrouw verdwijnt daarop weer in de cel, in afwachting (de eerste 6 uur van de aanhouding). Nadat de advocaat van de verdachte op het bureau komt dringt het geheel pas bij de politie door. Uit dit schrijnende verhaal blijkt de “scoringsdrift” van de politieambtenaren maar weer. Klik hier voor meer informatie als u bent aangehouden en de voorgeleiding plaats zal vinden.

 

 


 

Geen veiligere samenleving bij de VVD.

Stem vvd voor meer criminaliteit

Stem vvd voor meer criminaliteit

 

De VVD en haar bewindslieden schreeuwen het van de daken. “Voor een veiligere samenleving moet je bij de VVD zijn”. Mark Rutte roept het, Ivo Opstelten roept het en  Fred Teeven roept het. Maar de bewijzen stapelen zich op dat het tegendeel waar is. De heren politici werken juist mee aan een onveiligere samenleving door mensen, die een fout maken, geen redelijk alternatief te bieden om een 2e kans te geven. De ISD (Stelselmatige daders) maatregel werkt niet, het kostte een hoop geld en dat is nu weggegooid. Uw zuur verdiende belasting centen gaan naar de eeuwige jachtvelden om z.g. de samenleving veiliger te maken. Het veiliger maken van de samenleving zal moeten gebeuren door (ex) gedetineerden goed te begeleiden aan het werk te helpen en middelen ter beschikking te stellen om in de noodzakelijke levensbehoefte te voorzien, en daar ontbreekt het aan, sterker nog het is de VVD er alles aan gelegen omdat af te breken.

 

 

 

 


Klacht tegen Teeven inzake regeling “selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de invoering van promoveren en degraderen van gedetineerden”.

Fred Teeven

 

De BWO heeft tegen de plannen van de staatssecretaris Fred Teeven om gedetineerden te laten promoveren en degraderen bij goed of slecht gedrag een klacht ingediend bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Volgens de BWO ontbreekt de basis voor de plannen en is het een bijdrage van de staatssecretaris om de samenleving juist onveiliger te maken, dat liet de BWO op 1 maart 2014 in een persbericht weten. “Mensen verlaten ‘s-morgens om 08.30 uur de gevangenis met een een vuilniszakje zonder enige vorm van perspectief”, aldus de BWO. Daarnaast dringt het de veiligheid in de Nederlandse gevangenissen niet terug, “zolang personeel in de Nederlandse gevangenissen de invoer van contrabande aan het faciliteren is ban je de  drugs e.d. niet uit. “In 20% van de gevallen is het personeel mede verantwoordelijk voor de invoer van drugs alcohol e.d. waaraan ze flink verdienen”, aldus de BWO. Volgens de BWO dweilt de staatssecretaris dan ook met de kraan open. klik op de link Klaagschrift RSJ 14.300 (PDF)voor het klaagschrift en klik hier voor de berichtgeving.

 

 


 

OM maakt minder kans om wetsovertreders te gijzelen.

Rechters gaan minder gijzelen

Rechters gaan minder gijzelen

 

Het is inmiddels de rechters ook duidelijk aan het worden dat veel Nederlanders hun boetes eenvoudig weg niet kunnen betalen. De Raad voor de Rechtspraak gaat rechters (voornamelijk kantonrechters) instueren om minder gijzelingsmaatregelen op te leggen. Mensen worden vaak dieper getroffen door gijzelen dan strikt noodzakelijk omdat de veelal hoge boetes gewoonweg niet op te hoesten zijn, in deze economische crisis. Het kabinet breekt het sociale zekerheidstelsel af en “jan met de pet” moet dan maar gaan zitten, om vervolgens in een cirkel terecht te komen van gijzelingen, terwijl de boete gewoon blijft staan. Als de overheid niet wil luisteren en verder kijken dan hun neus lang is, grijpt de rechterlijke macht naar de bekende hamer.

 

 

 

 


Enkelband discussie

De enkelband

De Enkelband

 

Onlangs presenteerde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, zijn masterplan. Delen van dit plan zijn ronduit goed te noemen. De staatssecretaris wil een aantal gevangenissen sluiten en veroordeelden, met een lichter vergrijp, hun straf thuis doormiddel van electronische detentie uit laten zitten. De BWO is voorstander van electronische detentie niet vanwege dat een veroordeelde “lekker met een bretje voor de TVkan zitten”, maar dat veroordeelden niet hun huis en haard kwijt raken door in de gevangenis te gaan zitten. Meerdere onderzoeken, gedaan door criminologen, hebben uitgewezen dat een gevangenisstraf geen bijdrage zal leveren voor een veiligere samenleving, maar dat het opsluiten van veroordeelden juist een grotere bijdrage zal leveren voor een onveiligere samenleving. Zolang de maatschappij vraagt om “vergelding” van veroordeelden zal dat bijdragen tot een averechts effect en geen bijdrage leveren in een veiligere samenleving. De BWO hecht er waarde aan te vermelden dat deze redenering niet van toepassing is op de georganiseerde misdaad en misdaad met geldelijk gewin.