Bond van Wetsovertreders


"A better way Forward"

 

Even voorstellen

De Bond van Wetsovertreders (afgekort BWO) komt op voor de belangen van gedetineerden, ex-gedetineerden en wetsovertreders in het algemeen.

Anno 2014 is de roep om “criminelen” zwaarder te straffen aan de orde van de dag. Ook nemen burgers vaker het heft in eigen handen, daarnaast gaan burgers steeds vaker op de stoel van de rechter zitten en dat is een verontrustende ontwikkeling waar door de overheid tegen opgetreden moet worden. In Nederland kennen we een redelijk humaan detentiebeleid, welk beleid is vastgelegd in Europese verdragen (EVRM) en nationale wetgeving (Penitentiaire beginselenwet). In het Europees verdrag voor de rechten van de Mens is een ieder onschuldig tot de rechter iemand onherroepelijk schuldig heeft verklaard. Naar de mening van de BWO is het dus niet aan burgers en media om zelf een oordeel te geven of iemand de zich schuldig zou hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

De juwelier

Zo schafte een Juwelier uit Deurne (NB) een vuurwapen aan en hield hij deze voorhanden in zijn winkel om deze te gebruiken voor het geval er een overval zou plaatsvinden. Afgezien van het feit dat mensen geen winkels mogen overvallen is ook de juwelier “fout” met het aanschaffen en voorhanden hebben van een vuurwapen. Naar de mening van de BWO moet criminaliteit niet met criminaliteit worden bestreden maar is het aan de Politie om verdachten en misdrijven op te sporen, het Openbaar Ministerie (OM) om te vervolgen en aan de onafhankelijke rechter om te beslissen of iemand iets wel dan niet gedaan heeft, en daar binnen de grenzen van proportionaliteit een straf aan te verbinden.

De rechter

Indien vervolgens een rechter uitspraak heeft gedaan zal een veroordeelde zijn straf ondergaan waarbij het uitgangspunt is dat een veroordeelde na het uitzitten van zijn straf weer terug moet kunnen keren in de maatschappij. Helaas is het sinds 2002 achter uitwaarts gegaan in het laten terugkeren van een ex-gedetineerde in de maatschappij. Bezuinigingen leiden ertoe dat ex-gedetineerden vrijwel kansloos zijn na het uitzitten van hun straf. Woonruimte is nauwelijks of niet te vinden, het vinden van een baan (al dan niet passend) is eveneens onbegonnen werk. Het niet begeleiden van mensen die een detentieverleden hebben zal ten allen tijden het gevolg hebben dat zij weer terugvallen in de criminaliteit.

 

Kijkt u gerust rond op onze website en heeft u vragen? Stuur een e-mail aan het secretariaat,  u kunt natuurlijk ook bellen T. 085-401.49.65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0825

 

 

 

ExternalVideoWidget

Openingstijden

ma 09:00-13:00
14:00-21:00
di-vr 09:00-13:00
1400-2100
za, zo 10:00-17:00


Bovengenoemde tijden zijn de openingstijden van de BWO. Voor de media is de BWO 24 uur per dag bereikbaar op nummer 085-401.50.20

 

  

Veel mensen zaten in 2013 onschuldig vast?

Hoeveel mensen zaten in 2013 onschuldig vast?

  1.000   5.000   10.000   20.000

 

 


Deze RSS-feed-widget is nog niet geconfigureerd.